200 författare – Stefan de Vylder

Stefan de Vylders publikationer i urval:

Antologi: Att slakta en guldkalv – visioner för ett hållbart samhälle. Carlsson, 2015. (Rubrik: Global rättvisa.)

Utvecklingens drivkrafter – om fattigdom, rikedom och rättvisa i världen. Forum Syd, 2002.

De Vylder, Stefan + 2 (kvinnor): De minst utvecklade länderna och världshandeln. Sida, 2001.

De Vylder, Stefan: Eurokrisen – framåt mot stupet, politisk prestige och EMU:s haveri. Ordfront, 2012.

De Vylder, Stefan: Om fattigdomen och rättvisan i världen. Forum Syd, 1995.

De Vylder, Stefan: Världens springnota – finanskrisen och vägen framåt. Ordfront, 2009.

200 författare – Hillevi Helmfrid

Hillevi Helmfrids publikationer i urval:

Antologi: Det hållbara samhället – kan det byggas underifrån? Liber, 2014. (Rubrik: Globala utmaningar – kan du och jag bli en del av lösningen?)

 Helmfrid, Hillevi + Haden, Andrew: Efter oljetoppen – hur bygger vi beredskap när framtidsbilderna går isär? Skogs- och lantbruksakademien, 2006.