200 författare – Alf Hornborg

Alf Hornborg, Sverige

Bok:              

Bok:              Myten om maskinen – essäer om makt, modernitet och miljö.                                    Daidalos, 2010.

Många människor rättfärdigar nutidens samhällsform och frågar sig på allvar varför ungdomen inte tror på framtiden. Varför denna oro för den globala miljön? Domedagen förklaras vara ”inställd” och Romklubbens 70-talspessimism har uppgetts vara ”patetisk flaskpost från de i tidens hav skeppsbrutna”. Att vårt välstånd bygger på andras fattigdom är en marxistisk tes som nu definitivt skulle kunna överges.

Med tillräcklig nyfikenhet kring tillståndet i världen, inte bara här hemma utan kanske främst i fattiga delar av världen, inser vi att denna rättfärdigande världsbild är ett korthus. Humanekologen Alf Hornborg visar skickligare än de flesta hur världens alla problem hänger ihop och hans resonemang krossar korthuset. Problemet, skriver Hornborg, är att vi i de rikare länderna inte behöver ha kontakt med eländet. Tröttnar vi på åsynen av Asiens miljöproblem kan vi ju alltid byta kanal. Miljötillståndet i världen är betydligt sämre än de flesta i den rika världen har klart för sig.

Hornborg visar att den kapitalistiska industricivilisationen innebär ett enormt nettoflöde av resurser från jordens fattiga periferier till det rika centrum. Det rör sig om en systematisk och kvantifierbar utarmning av periferins naturresurser, arbetskraft och köpkraft. Även om nationalekonomin inte erkänner detta nettoflöde, detta ojämna utbyte, denna exploatering (den ställer helt enkelt inga sådana frågor) så visar Hornborg att ”den patetiska flaskposten” från 70-talspessimisterna inte går att sopa under mattan, den återkommer obönhörligen så länge utsugningen består.

För Hornborg är humanekologi ”överlevnadsforskning”. Överlevnadsfrågorna (t ex klimatkrisen och Irakkriget) hänger ihop och det krävs ett brett, tvärvetenskapligt perspektiv för att förstå helheten. Vi läser om makten att göra anspråk på andra människors resurser, en makt som ligger hos den som kan få exploatering att framstå som frikostighet eller ett ”rättvist” utbyte. Vi läser om modernism (Gesellschaft) och det existentiella tomrum inne i oss som blivit en drivkraft för den moderna ekonomin. Vi läser om ekologiska fotavtryck och miljö-belastningsförskjutning inom det världssystem – det globala samhälle – där alla formas av utbytesrelationer med övriga nationer/aktörer. Vi läser om hur dagens penningsystem skapar enorma klyftor och ser hur lokala valutor skulle uppmuntra hållbar produktion och konsumtion på en rad sätt.

En central tes hos Alf Hornborg är att människorna i världens centrum förtvivlat söker betrakta sitt samhälleliga välstånd som ett resultat av det egna samhällets förträfflighet i sig själv. En fundamental förklaring till detta framsteg skulle vara ”maskinen”, d v s att varje samhälle med tillräckliga framsteg kring vetenskap och teknik skulle kunna övervinna sin fattigdom genom att utvinna mer ur sin egen natur. Hornborg visar dock att maskinen – liksom många andra nyckelresurser i världen – innebär ett nollsummespel. Maskiner i centrum innebär fattigdom i periferin. Centrum är beroende av periferin för sitt välstånd.

I en tid när tillväxt och teknikoptimism i den offentliga debatten har en starkare ställning än någonsin (inte minst ”för de fattigas skull”) behövs röster som intelligent och tydligt påvisar det falska i denna förklaring. Den rättfärdigande myten om maskinen lever dock som en oerhört stark ”sanning” hos oss och vi är beredda att försvara den med allt vi har. På samma sätt som öborna på Påskön tillbad stenstatyerna och gick i döden för dem, så tillber vi myten om maskinen och vi kommer knappast att överge den för något sådant som solidaritet eller långsiktig överlevnad.

Alf Hornborgs publikationer i urval:

Nollsummespelet – teknikfetischism och global miljörättvisa. Daidalos, 2015.

Myten om maskinen – essäer om makt, modernitet och miljö. Daidalos, 2010.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.