200 författare – Björn Forsberg

Björn Forsberg, Sverige

Bok:           Omställningens tid – tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid. Karneval, 2012.

Björn Forsberg har i många år forskat kring hur vi underifrån ställer om samhället. Peak oil, växthuseffekten och resursväggen innebär att vår civilisation – oavsett vad vi gör – står inför en dramatisk omvälvning. Hela vårt industrisamhälle är villkorat med riklig tillgång på billig energi, som till helt övervägande del kommer från fossila energikällor. Ändra på denna förutsättning och vi får ett helt annat samhälle, skriver Forsberg. Ett samhälle som i stor utsträckning kommer att påminna om 1800-talet, en resursfattig tidsålder med bland annat ransoneringar av resurser och minskat resande.

Forsberg visar sedan att vår självbild är en drömvärld, en föreställning om att konsumism och överflödssamhälle är något evigt, en fåfäng bild av fortsatt tillväxt och därmed ”framsteg”. En dröm som peak oil punkterar. Efter oljeåldern kommer den mänskliga populationen att minska igen till nivåerna innan dess, förutspår Forsberg, en tragisk spådom om den visar sig rätt, med massvält och krig om resurser som trolig följd. Med dessa förutsättningar söker Forsberg efter vägar att möta en sådan framtid. Vad kan vi t ex ta med oss från industriåldern till tiden efter oljan, funderar Forsberg. Han finner att det måste vara gräsrötter som tar de avgörande stegen mot en fungerande framtid. Lösningen ligger inte minst i lokala ekonomier, där mat, dryck och andra väsentliga behov framställs och distribueras så lokalt som möjligt. Det är hoppfullt, skriver Forsberg, att människan är anpassningsbar när det bränner till. I Detroit upptäcker han just detta, där har det redan bränt till och befolkningen har anpassat sig med mer lokala överlevnadsstrategier.

Det märks att Forsberg forskat i ämnet, det är en engagerad och kunnig författare som utmärkt kombinerar teoretiska kunskaper med erfarenheter från olika hörn av världen. I staden Portland, Oregon, upptäcker Forsberg en stad med cykelkultur och många lokala initiativ till framställning av mat och dryck och jämför detta med Haparanda, som valt en radikalt annorlunda väg med etablering av IKEA och ett totalt beroende av bilar och storföretag. På liknande sätt jämför han de båda universitetsstäderna Umeå och Lund, där den ena valt att satsa på bilism (Umeå), medan den andra satsar mer på cykeln (Lund). Det är just lösningarna som Forsberg fokuserar på i boken Omställningens tid. Han reser till Åredalen, danska Samsö samt Kuba och hittar eldsjälar som förverkligat en del av det som måste till för en fungerande framtid.

Just omställning är ett begrepp som ständigt återkommer hos Forsberg. Ett nyckelord här är värdegrund, hur vi ser på de djupa frågorna. Vårt förhållande till naturen, men också vår syn på mänskliga ”behov” och våra mellanmänskliga relationer. En omställning behöver inte innebära försakelse utan kan tvärtom vara en förutsättning för att förverkliga ett rikt liv och en möjlighet att skapa ett bättre samhälle. Forsberg lyfter fram odling och ökad självförsörjning som nödvändiga ingredienser i framtiden, t ex fördelarna med permakultur och agroforestry. Han visar också behovet av en vegetarisk livsstil och ”försakelse” av industriell köttproduktion.

Forsberg lyfter också fram nätverket Omställning Sverige, en del av den internationella Transitionrörelsen, en folkrörelse som har som mål att stödja lokala initiativ och som vill skapa en hållbar framtid. Det handlar dels om en inre omställning, men också om stöd till lokala valutor och andra initiativ som väsentligt kan bidra till en bättre värld.

Björn Forsbergs publikationer i urval:

Omställningens tid – tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid. Karneval, 2012.

Tillväxtens sista dagar – miljökamp om världsbilder. Ruin, 2007.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.