200 författare – Christina Doctare

Christina Doctare, Sverige

Bok:              Skapa andrum. Runa, 2003.

Att läsa Christina Doctare är att beträda en ”andlig resa” och möta djupa funderingar kring vad det egentligen innebär att vara människa. Grundläggande i hennes människosyn är människans behov av balans mellan kropp, själ och ande. I vårt materiella överflödssamhälle lider vi brist på andlighet, skriver hon och lockar läsaren att söka andligheten och vägen till Gud, att söka sammanhang och den yttersta meningen med sitt liv. Hon skriver i boken Skapa andrum: ”Jag tror att vi alla har denna längtan efter att nå kontakt med livets innersta väsen, att söka sanningen om detta mysterium som det är att vara människa.”

Välfärdsmänniskans brist på andlighet leder till en inre tomhet och konsumtion av prylar är hennes desperata reaktion på denna tomhet, menar Doctare. Det andliga sökandet innebär ofta ett famlande i mörker. Att vara på resa i sitt inre (ofta mörka) landskap innebär att de svåraste känslorna rusar undan, ”vidare in i hörnen som råttor.” Många människor skyr det inre tomrummet och hoppas kunna leva sitt liv utan lidande. Vi försöker fylla det ofrånkomliga tomrummet med annat, t ex mat eller prestationer. Men detta tomrum kan inte botas av materiellt välstånd, duktighet eller framgång, poängterar Doctare, eftersom det handlar om våra existentiella behov och våra behov av andlighet.

Vägen mot andlighet är att mogna, att växa som människa. Det innebär en förvandling av förhållningssätt, att bli en helare människa. Om vi har en beredskap och ett utrymme för andlighet i vårt liv skapas ett ”inre rum” som dessutom gör att vi klarar påfrestningar på ett bättre sätt. Att skapa andrum är också att undvika sjukdom, eftersom ett liv utan andlighet innebär stress och dålig beredskap att möta livets svårigheter. Slutligen hänger andligheten ihop med samvetet, att uppfatta gott och ont, rätt och fel, en förmåga att omfatta etik och moral. Vi människor kan uppfatta att det finns något större än vi själva, att vi ingår i ett större levande sammanhang än vår egen begränsade tillvaro. Godhet och moderlighet (kärleksfull omsorg) är två ”andliga redskap” för att orka förbli mänskliga, även i de svåraste stunderna.

Doctare undersöker även människans allra sämsta sidor, ”ondskans demoner”, inte minst under kriget på Balkan i början av 1990-talet. Hon upplever etnisk rensning, vilket innebär urskillningslöst dödande, tortyr, systematiska våldtäkter, plundring, påtvingade flyktingar m.m. Vad driver förövarna (som är vanligt folk som du och jag)? Vi får här ett insiktsfullt resonemang om kränkning, övergrepp och förnedring som fenomen. Doctare visar att det är samma psykologiska mekanismer bakom tortyr, våldtäkt och etnisk rensning som bakom den stress och de kränkningar som vi lever med i vårt moderna överflödssamhälle.

Skapa andrum är också en starkt utlämnande bok om Doctares eget liv. Genom en svår livskris hamnar hon på en väg som leder till andlig växt. I en annan bok (Vägen till hälsa, 2007) undersöker Doctare (som den läkare hon är) hur alternativ (”komplementär”) medicin med en människosyn som handlar om balans (kropp, själ, ande) kan bota kroniska tillstånd där den västerländska skolmedicinen bara lyckas lindra symtom. Hon vill därför integrera komplementär medicin med skolmedicin för att samhället skulle kunna möta all själslig och kroppslig ohälsa bättre. En klart tänkvärd bok, under förutsättning att målet är mänsklig hälsa, till skillnad från profit för läkemedelsbolagen.

Christina Doctares publikationer i urval:

Skapa andrum. Runa, 2003.

Vägen till hälsa – det bästa av väst och det största av öst. NoK, 2007.

När man väntar sig en man – ansikte mot ansikte med kriget. Trevi, 1995.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.