200 författare – Dalai Lama XIV

Dalai Lama XIV, Tibet/Kina

Bok:              Etik för ett nytt millennium. Egmont Richter, 2000.

I Dalai Lamas tankevärld hittar vi visdom som i hög grad kan bidra till att rädda världen. Den världskände andlige ledaren för Tibet och världens buddhister har en fredsfilosofi vars källa är en djup vördnad för allt levande och hela skapelsen.

I boken Etik för ett nytt millennium lyfter Dalai Lama fram en etik som skulle kunna ställa många av våra stora svårigheter till rätta, både för den enskilda individen och för samhället i stort. Det är – föga förvånande – en etik som skiljer sig radikalt från den etik som är vår gemensamma hängivenhet idag.

Målet för varje människa (individ) är att nå inre frid, skriver Dalai Lama, vilket innebär en strävan efter mesta möjliga lycka och minskat lidande. Eftersom vår egen lycka är oupplösligt förbunden med andras lycka, visar Dalai Lama att sann medkänsla är en av de egenskaper som främst skänker livet mening. Medkänslan är källan till all lycka och glädje och den grundlägger ett gott hjärta. Det som avgör huruvida en människa når inre frid eller ej, är enligt Dalai Lama hennes helhetstillstånd i hjärta och sinne.

Dalai Lama undersöker i boken faktorer som främjar vår inre frid och på motsvarande sätt faktorer som hämmar/skadar vår inre frid. För att odla de främjande faktorerna till inre frid och för att tygla (inte förneka) de hämmande faktorerna behövs medveten, frivillig självdisciplin. Dalai Lama visar här två saker: dels att sådan självdisciplin är möjlig (det finns alltså inget ”ont” i människans natur som är oförbätterligt), dels att sådan självdisciplin är önskvärd (den innebär alltså inget uppoffrande, utan är något som gagnar oss och vår inre frid/livskvalitet). Med stor medkänsla, ökat medvetande om världen och ihärdig träning kan vi alltså bli allt bättre människor och därmed ökar även vår inre frid och vår livskvalitet. Detta är ett livslångt arbete som helt enkelt är nödvändigt för inre frid.

Dalai Lama lyfter fram flera tibetanska termer, som inte har någon svensk, kanske inte heller någon västerländsk, motsvarighet. Inte minst gäller detta ett andligt tillstånd som kallas ”sö pa” och som bland annat innefattar egenskaper som tålamod, fördragsamhet, beslutsamhet (orubblighet) och tapperhet (mod trots motgång). De människor som lider minst i livet är de som har hög grad av ”sö pa”, hävdar Dalai Lama. Själv tycker jag att det är omöjligt att inte tänka på Tim Robbins rollkaraktär i filmen ”Nyckeln till frihet”, när jag läser om ”sö pa”, en rollkaraktär som nästan personifierar allt det som ”sö pa” tycks stå för. ”Sö pa” innefattar en strävan mot ett högre (andligt) mål och en medveten acceptans av svårigheterna på vägen mot målet.  En människa som präglas av ”sö pa” genomsyras av en stark tro, av hopp om en bättre framtid och har en inre beslutsamhet som inte låter sig rubbas.

På ett samhälleligt plan vill Dalai Lama se ett universellt ansvar. Han vill se ett utvecklande av lyhördhet inför andra människors situation. Han ser gärna ett större engagemang hos många för att bidra till en ansvarstagande politik och en mer kärleksfull värld. I ljuset av universellt ansvar lyfter han fram ett antal områden som måste ägnas särskild uppmärksamhet, det gäller utbildning, massmedia, vår miljö, politik och ekonomi, fred och nedrustning samt harmoni mellan olika religioner. Med en klok utveckling inom dessa områden ser han framför sig en bättre värld.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.