200 författare – Ellen Hodgson Brown

Ellen Hodgson-Brown, USA

Bok:              Bankerna & skuldnätet. Anarchos, 2008.

Vilka är de starkaste (mest ”fundamentala”) krafterna som ser till att upprätthålla dagens ekonomiska världssystem? En granskning av makten i världen leder fram till att krafter inom bankvärlden är ett trovärdigt svar. För att kunna förändra världen behöver vi därför förstå dessa krafter och dess drivkrafter, vilket beskrivs ypperligt i boken Bankerna och skuldnätet av den amerikanska advokaten Ellen Hodgson Brown.

I ett samhälle som styrs av ekonomin så hårt som i vår kapitalistiska samhällsform, så visar Brown att det är de institutioner som har makten över penningutgivande och penningmängden i en nation som också kontrollerar landet självt till stora delar. Det visar sig vara ett antal bankirer som har erövrat den här penningmaskinen och som därmed kontrollerar och behärskar världens ekonomier allt mer, inte minst genom ett nät av centralbanker i de olika staterna. Dessa centralbanker har privata ägare och tjänar privata intressen, snarare än att tjäna allmänhetens intressen. Människorna som styr vårt självaste penningsystem är alltså inte demokratiskt valda, utan agerar utifrån vinstintresse, alltså en egoistisk drift mot profit och kapitalackumulation.

Men bankirerna har inte skaffat sig denna kontroll över penningmaskinen utan motstånd, visar Brown. Genom de senaste århundradena kan vi se en duell, eller en kamp, mellan privata aktörer som agerar utifrån vinstintresse och aktörer som vill ha en penningmaskin som styrs av allmänhetens väl. I boken Bankerna och skuldnätet får vi se hur de privata krafterna lyckats vinna den här duellen fram till idag och alltmer med tvingande medel får in alla världens aktörer (individer, stater och företag) i sin skuldfälla, där samhälleliga resurser styrs från allmänheten till en liten finansiell elit inom respektive länder. Denna finansiella elit är de bankirer som äger och kontrollerar de största och mäktigaste bankerna, inte minst då centralbankerna. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve och den schweiziska Bank for International Settlements (BIS) tycks vara de två banker där allra mest makt i världen finns koncentrerad, en makt hos ett fåtal bankirer som övergår allt förstånd. Denna yttersta elit inom finansiell kapitalism har ett mål, argumenterar Brown, nämligen att skapa ett världsomfattande system av finansiell kontroll i privata händer som är i stånd att dominera det politiska systemet i varje land och världsekonomin i sin helhet. Sådan kontroll kan man rent politiskt skaffa sig antingen med hjälp av svärd eller med hjälp av skuld.

Kärnan i bankirernas system är att skapa och upprätthålla en ekonomi där alla aktörer (enskilda människor, stater, företag) måste låna pengar, sätta sig i skuld till de kapitalstarka bankerna. Det är ett penningsystem baserat på skuld, där profiten till de starka beror på en ränta som aldrig kan betalas tillbaka kollektivt utan nya lån och skulder vilket innebär en ständigt ökande penningmängd. Denna individuella och kollektiva skuld innebär en sorts livegenskap, där alla måste underordna sig systemet och till varje pris arbeta på systemets villkor för att hålla den egna näsan över ytan. Detta arbete och underordnande förstärker systemet och omöjliggör alternativ.

Just därför, hävdar Brown, måste vi lära oss att förstå det nuvarande systemet och hur en alternativ ekonomi som tjänar allmänheten skulle kunna byggas upp. Duellen mellan vinstintressena och allmännyttan är inte över och hennes bok är en maning till kamp för ett klokare system och därmed möjligheter till en bättre värld. Om tillräckligt många förstod dagens system och dess konsekvenser skulle det bli ”revolution”, enligt Brown.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.