200 författare – Erik Dammann

Erik Dammann, Norge

Bok:              Framtiden i Våra Händer – om vad vi alla kan göra för att påverka

                        utvecklingen mot en bättre värld.  Askild & Kärnekull, 1977.

 

Norrmannen Erik Dammann har från 70-talet och framåt skrivit flera böcker, vars budskap handlar om själva vår livsstil och vår samhällsform. De handlar om vår värdighet som människor, om våra djupaste värderingar och vår förmåga eller oförmåga till solidaritet med människor i syd som exploateras. Vårt överflöd i de rika länderna är det som orsakar deras fattigdom, maktlöshet, svält och död, dundrar han.

Att läsa Dammann är att ständigt brottas med frågan: hur kan vi fortsätta – dag ut och dag in – år ut och år in – årtionde ut och årtionde in – med ett rättfärdigande av en livsstil och en samhällsform som innebär ett groteskt lidande (och död) för ofattbart många människor i fattigare länder? Hur kan vi? HUR KAN VI? Denna samvetsfråga, detta fördömande av vår egen samhällsform och sökandet efter ett rimligare alternativ placerar Dammann högt högt upp på min lista över viktiga författare och böcker.

Dammann byggde på 1970-talet upp en folkrörelse med samma namn som hans första bok, Framtiden i Våra Händer, en rörelse som faktiskt lever vidare idag. Namnet anspelar på den möjlighet som vi människor faktiskt har, att med engagemang och en stark folkrörelse förändra världen till det bättre. Hans budskap är en genomsyrande kraftig uppmaning: vi MÅSTE engagera oss för en bättre värld och lindra det enorma lidande som finns idag!

Vi människor i de rika länderna har en till stora delar falsk världsbild, hävdar Dammann. När vi ska bedöma huruvida samhället är på väg i rätt eller fel riktning utgår vi bara från oss, alltså länderna i centrum och glömmer bort den europeiska och amerikanska erövringen av övriga världen som möjliggör detta överflöd. Vi försöker inbilla oss att vi är på rätt väg och att vi (de rika) är ”värda” vår höga levnadsstandard och att fattiga människor/länder (periferin) halkat efter på grund av lathet och att de har möjlighet att ”komma ikapp” oss, om vi fortsätter färden i nuvarande riktning. Dammann visar att endast en rättvis fördelning av resurser kan förbättra situationen för länderna i syd. Valet handlar om att fortsätta med tillväxt, konsumtion och egennytta (vilket innebär erövring och exploatering) eller att prioritera solidaritet. Han skriver: ”Det är inte ekonomiska resurser vi lider brist på, utan viljan att använda dem till annat än vår egennytta.”

Inte minst visar Dammann också hur levnadsförhållandena verkligen ser ut i syd där fattigdomen finns, levnadsförhållanden som gäller för kanske halva mänskligheten, en mer sann världsbild. Här svälter och dör barn som flugor. Dammanns bild av världen fråntar ”oss” (överflödsländerna och dess människor) all värdighet.

Men Dammann saknar inte optimism. Han ser ett stort antal människor som vill vrida utvecklingen rätt, han ser begynnande tendenser till systemdebatt och han menar att vi kan göra något åt det som är galet och att det ligger i vårt eget intresse att göra det. Med en solidarisk livsstil kommer vi att kunna närma oss ett liv med mer livsglädje och med större meningsfullhet. Han visar också vad som verkligen skulle krävas, om vi menade allvar med detta att ta vårt historiska ansvar och möjliggöra mänskliga rättigheter för alla.

Erik Dammanns publikationer i urval:

Framtiden i Våra Händer – om vad vi alla kan göra för att påverka utvecklingen mot en bättre värld.  Askild & Kärnekull, 1977.

Tio steg mot framtiden – om samhällsutvecklingen från en ny och bättre livsstil till en ny och bättre värld. Askild & Kärnekull, 1978.

Pengarna eller livet! NoK, 1991.

Dagen är din – ett samtal om harmoni, helhet och glädje. Askild & Kärnekull, 1979.

Revolution i överflödssamhället. Askild & Kärnekull, 1980.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.