200 författare – Göran Hjort

Göran Hjort (+ Johan Sandwall), Sverige

Bok:              Pengar – ett miljöproblem. Göran Hjort och Johan Sandwall, 2006.

Att ekonomi spelar en väsentlig roll för världens framtid har ni förstått av flera av mina tidigare boktips (Hornborg, Jackson, Korten, Brown, Kennedy m fl). Här följer en till bok, som jag vill betrakta som en fantastisk lärobok, när det gäller samhällsekonomi och dess orsakssamband med samhället i stort, inte minst de kriser och katastrofer som uppstår i ekonomins namn. Det är en varm rekommendation att läsa alla dessa böcker kring ekonomi, som med sina olika kvaliteter förstärker varandras budskap.

Hjort och Sandwall visar i boken Pengar – ett miljöproblem att en rad allvarliga ekologiska (och sociala) kriser präglar vår värld och att vårt penningsystem, våra pengar/vår typ av ekonomi, är en väsentlig orsak till dessa kriser. Det finns ett direkt samband, mellan den pågående försämringen av miljön och vårt penningsystem, d v s hur vi definierar och hanterar våra pengar. Det beror på att ekonomerna är okunniga om de livsuppehållande processerna i naturen och därmed villkoren för den industriella utvecklingen. Räntan är en viktig förklaring till den exploatering, den rovdrift som vi ser idag. För att kunna få fram det mervärde som ger pengar till räntan måste vi hela tiden öka produktionen av varor och tjänster. Det medför ett ständigt ökat uttag av jordens resurser. Författarna skriver i förordet:

”Vi påstår att det nuvarande industrisamhället med sitt krav på ekonomisk tillväxt är det mest slösaktiga som någonsin har existerat.”

Ett annat oerhört fel med vårt penningsystem är att privata affärsbanker idag har rätt att ge ut den nationella valutan i obegränsad mängd genom multiplikatoreffekten. Denna effekt är en följd av att banker inte längre har något krav på att hålla en viss mängd pengar (kassakrav) samt att man bara behöver ha en soliditet på ca 8 %. Detta innebär att det spys ut enorma mängder pengar i form av elektroniska pengar. Idag är bara ca 3-5 % av världsekonomin realekonomi (reda pengar, kontanter), medan 97 % bara är siffror på ett konto. Politikerna har sanktionerat att personer som äger eller har andelar i en bank har rätt att skapa pengar på detta sätt, något som starkt bidrar till en omfördelning av pengar från fattiga till rika på det personliga, nationella och internationella planet. För den stora massan människor innebär systemet ett beroende, som innebär att man måste offra samvaro, sociala relationer och personlig tid för att tjäna pengar till varje pris.

Vad kan man då göra åt problemet? Det skulle vara möjligt att bygga upp en ekologisk ekonomi, menar Hjort och Sandwall. De visar hur ett radikalt annorlunda penningsystem skulle kunna underordnas kraven på ekologisk uthållighet och hur en sådan ekonomi skulle kunna motverka klyftor mellan fattiga och rika. Några delmål på vägen mot en sådan ny ekonomi skulle kunna vara medborgarlön, använda tid som pengar (tid kvittas mot tid), att ha rena pengar (vilket omöjliggör för banker att ge ut obegränsade mängder egna elektroniska pengar, vilket är fallet idag) samt lönsamt prisfall (sänkning av i tur och ordning skatter, priser, löner och räntor för att minska behovet av ständig ekonomisk tillväxt).

Författarna lyfter fram strategier för förändring och lyfter fram tidiga respektive nuvarande alternativa ekonomiska system samt undersöker hur ett framtida fungerande system skulle kunna se ut. Deras syfte är att utmana oss, skapa en debatt för förändring och utveckling. Alternativet – det nuvarande penningsystemet – innebär fortsatt kris.

Göran Hjorts publikationer i urval:

Pengar – ett miljöproblem. Göran Hjort och Johan Sandwall, 2006.

Medborgarlön. Göran Hjort, 2007.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.