200 författare – Harald Ofstad

Harald Ofstad, Norge

Bok:              Vi kan ändra världen – hur bör vi ställa frågorna? Prisma, 1987.

Harald Ofstad har kallats ”solidaritetens filosof”. Hans böcker präglas av tänkvärda diskussioner kring moral och etik kontra den politik som förs i världen. Vi får här lärorika analyser av samhälle och människa och inte minst lyfts de normer och värderingar fram som vi kan ana bakom all politik. Världen är sinnessjuk, menar Ofstad själv. Allt verkligt ont har gjorts med världens bästa samvete, eftersom etik anses som en sak, politik en annan sak. Han skriver i boken Vi kan ändra världen:

”En orsak till att det sällan görs etiska analyser är den gamla gränsen mellan etik och politik. Knivhugger man grannen, är det kriminellt och man blir inspärrad, men om man fäller en atombomb över Hiroshima, är det politik. Man blir hjälte och får medalj.”

I sin kanske mest kända bok, Vårt förakt för svaghet: nazismens normer och värderingar – och våra egna, från 1972 bryter först Ofstad ned nazismens ideologi i sina beståndsdelar utifrån Hitlers bok Mein Kampf och lyfter fram de värderingar som kommer till uttryck i Hitlers tankevärld. I ett fantastiskt avslutande kapitel jämför han sedan vårt moderna ”demokratiska” samhälles normer och värderingar med Nazitysklands motsvarande och finner avsevärda likheter! Detta gäller t ex uppdelning av ”vi” och ”dom”, en värld som handlar om ”stark” och ”svag” och där tävlan (kamp, konkurrens) betyder allt, där det upplevs som självklart att beundra den som vinner (lyckas) och där ett förakt för de ”svaga” är en grundbult bakom samhällsbygget. En gemensam nämnare är också detta med projektion av ondska (lägga all skuld på ”dom”), vilket möjliggör projektiv aggression, utvidgad nationalism och därmed ett rättfärdigande att i krigets namn röva jordens resurser till den egna gruppen. Ideologiskt rättfärdigas detta rövande med att den starke har rätt att intervenera, skyldighet att ”ställa tillrätta” all ondska, inte minst i det område där rövandet sker.

I boken Vi kan ändra världen fortsätter Ofstad att hitta normer och värderingar bakom vår demokratiska fasad. Här döljer sig ett samhällsmönster, en gällande moral, där makt, pengar och egoism bestämmer våra liv. Vi lever i en värld där det spenderas ofattbara summor pengar på krig och förstörelseförmåga och bara en ynka bråkdel av detta på solidaritet. Detta avslöjar vår gällande moral, alltså de normer och värderingar vi accepterar och lever efter. Men vi bör akta oss för att (enbart) lägga skulden på individen, eftersom den ondska denne bidrar till delvis beror på den ofrihet som man faktiskt har i vårt samhälle och vårt system.

   Vi kan ändra världen handlar inte minst om människosyn. Även om ondskan i världen är stark, är det inte människans natur, utan de sociala och politiska förhållandena vi lever under som gör att så många handlar destruktivt. Får vi växa utan att skadas får solidaritetskänslan och kärleken till livet ett djupare fäste än de destruktiva krafterna. Ofstad hittar förutsättningar för mänsklig (känslomässig och moralisk) växt och mognad i moralisk uppfostran (föräldrars men också samhällelig moral/fostran), vilket i sin tur skulle kunna förbättra världen (inlevelse, solidaritet). Men samhället är uppbyggt på fel sätt – det finns något i konstruktionen som stimulerar till destruktivitet och ondska. Att lyfta fram alternativ till denna sjuka konstruktion och dess moral samt att argumentera för dessa alternativ kan vara avgörande för oss själva och våra efterlevande.

Harald Ofstads publikationer i urval:

Vi kan ändra världen – hur bör vi ställa frågorna? Prisma, 1987.

Vårt förakt för svaghet – nazismens normer och värderingar – och våra egna. Prisma, 1972.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.