200 författare – Helena Norberg-Hodge

Helena Norberg-Hodge, USA

Bok:              Ladakh – utveckling med tradition. Naturskyddsföreningen,                                    1993.

Helena Norberg-Hodge, USA, 1946-, miljöaktivist och författare som under många år studerat kulturen i Ladakh i Kashmir i gränstrakterna mellan Pakistan och Indien, inte minst har hon jämfört kulturen i Ladakh med den västerländska livsstilen och lyft fram ett tänkvärt budskap vad som ska till för att ”rädda” situationen i världen idag.

Världens svårigheter idag är ett resultat av den västerländska, industriella kulturen, skriver Helena Norberg-Hodge i boken Ladakh. Industrisamhället förvärrar girighet, konkurrens och aggression, samtidigt som det innebär att skalan och hastigheten på vår (mänsklighetens) destruktiva makt aldrig varit så stor. Världen drabbas av kris efter kris, katastrof efter katastrof och det finns inget liknande i historien. Denna västerländska kultur har blivit så spridd och så mäktig att den förlorat perspektivet på sig själv; det finns ingen ”annan” kultur som man kan jämföra sig med. Vi antar därför med våra färgade glasögon att alla andra antingen är som vi eller vill bli som vi.

Vi behöver därför en utgångspunkt från vilken vi kan iaktta vår komplexa kultur utifrån, en punkt från vilken vi kan förstå vår samhällsform bättre. Helena Norberg-Hodges utgångspunkt är en kultur radikalt annorlunda än vår egen. Hon har i flera årtionden följt ett folk i Ladakh, ett kargt område i Kashmir, Indien, högt uppe på Himalayas sluttningar. Hon finner ett folk som trots strängt klimat och karg miljö lever ”lyckliga” eller i harmoni med jorden, med medmänniskorna och med sig själva. De lever i små samhällen med storfamiljer och har starka band till jorden som närt dem i generationer samt inte minst starka band mellan människorna. Detta folk hade innan 70-talet en lång tradition av självförsörjning med stor respekt för medmänniskor, natur och djur. Men från 70-talet öppnades området från turister och kulturen splittrades av trycket från det moderna konsumtionssamhället, något som förändrade samhället i grund och botten. Helt nya (västerländska) värderingar trängde sig på.

Helena Norberg-Hodge uttrycker en stor aktning för det traditionella levnadssättet i Ladakh. Hon poängterar att Ladakh visar på en möjlig alternativ utvecklingsväg även för oss i Västerlandet, vi ser t ex här ett ”ekologiskt” synsätt med småskalighet, uthålligt jordbruk och kretsloppstänkande. Uttrycket ”att förvandla knapphet till myckenhet” får en konkret innebörd. Men mest anmärkningsvärt – finner Norberg-Hodge – är den livsglädje som hon finner i Ladakh. Människorna i den traditionella kulturen har en förvånansvärt hög levnadsstandard trots de knappa resurserna, skriver hon. Hon fascineras av deras grundläggande mentalitet: ingenting tycks kunna rubba ladakhiernas förmåga till glädje. I ett förord skriver Dalai Lama att detta dels beror på att kulturen till övervägande del är buddistisk, dels på den enkelhet (läs: stressfrihet) som följer av självförsörjning.

Men Helena Norberg-Hodge önskar ingen tillbakagång för mänskligheten som sådan till ”det gamla bondesamhället”. Det moderna samhället har givetvis sina fördelar, sina starka sidor. Men i dagens värld finns bara en utvecklingsmodell, vilket för mänskligheten mot den ena krisen och katastrofen efter den andra. Spridningen av den industriella monokulturen är en tragedi i många dimensioner, skriver Norberg-Hodge. Den typ av ansvarstagande som hon upptäckt i Ladakh är något vi alla kan beundra och dra lärdom av.  Hennes bok ställer frågor om allas vår överlevnad. Vad måste vi människor lära av varandra, för att vi inte ska gå under tillsammans? Hon skriver:

”Ladakh kan hjälpa till och visa vägen genom att ge oss en djupare förståelse för de samband som formar vårt samhälle. Detta bredare perspektiv tror jag är ett avgörande steg när vi ska lära oss att hela oss själva och vår planet.”

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.