200 författare – John Pilger

John Pilger, Australien/Storbritannien

John Pilger, man, Australien (+ Storbritannien), 1939-, djupgrävande journalist, internationella konflikter/antiförtryck, filmare, författare.

John Pilger

Bok:              Den dolda dagordningen. Ordfront, 1999.

Ytterst få människor som verkligen intresserar sig för utrikespolitik och tillståndet i världen kan ha undgått journalisten John Pilger. Beroende på om man rättfärdigar västerlandets nykolonialism och ”kriget mot terrorn” eller om man ser igenom den ädla retoriken och avskyr den USA-ledda nutida imperialismen och dess upprepade brott mot folkrätten, så antingen hatar man, eller högaktar man Pilger. I många, många år har Pilger agerat djupgrävande journalist i krishärdar som Vietnam, Burma, Östtimor, Sydafrika, Jugoslavien, Afghanistan och Irak. De krigförande ockupations-makterna granskas från topp till tå. Hur lyder den officiella (ädla) retoriken kring ockupationen i fråga? Hur ser det i motsats till dessa lögner och detta dravel ut i verkligheten? Vart ifrån kommer de vapen, helikoptrar, splittergranater, det utarmade uran och annat som används i krigen? Och framför allt: hur ser livet ut för de drabbade offren, de som förnedras, förödmjukas, får sina liv förstörda och kanske dödas i dessa krig?

Med John Pilgers språkbruk och John Pilgers beskrivningar av vad som händer i världen får vi en trovärdig bild av den världsordning som råder. ”Icke-människor” är det namn som Pilger ger periferins fattiga och maktlösa människor, medan ”terroristerna” och ”korsriddarna” är beteckningar för USA:s imperium, multinationella företag, OECD, WTO, Världsbanken och andra krafter som ser till att skydda den västerländska rikedomen mot icke-människorna. Med denna världsordning ökar givetvis social utslagning och fattigdom, konstaterar Pilger:

”Det växande antalet fattiga är den nya demokratins kännetecken.”

Pilger hycklar inte heller mot sin egen bransch, journalistiken. ”Trons försvarare” eller ”den etablerade ordningens prästerskap” kallar han de journalister som med sin cynism, lydnad och undfallenhet inför ”experter” har en viktig uppgift att fylla i ”den nya demokratin”:

”En av de viktigaste uppgifterna för ’kommunikatorerna’ är att bagatellisera dessa västliga makthavares ansvar för krig och terrorism, för utblottande av stora grupper av människor, för stöld av naturtillgångar och för undertryckande av mänskliga rättigheter. Detta uppnår man genom förbiseenden i stor skala, genom att upprepa gängse sanningar och genom att fördunkla framställningen av olika strävanden.

Till skillnad från detta vill Pilger ha en […] ”journalistik som tio, tjugo, femtio år efteråt fortfarande på ett riktigt och intelligent sätt speglar det som hänt.”

I boken Den dolda dagordningen avslutar Pilger med Sydafrika, en metafor för en stor del av den mänskliga kamp som han rapporterar om. Visserligen finns här mycket elände på grund av en global logik som ingen region i världen är immun mot, men Pilger ser också mänskliga band, en folklig anda och en humanism som svarar med att ta upp kampen mot exploaterande krafter, som varnar för ”mullret därute”.

Pilger är själva sinnebilden för en djupgrävande journalist med vilja att avslöja exploaterande krafter och här skräds inte med orden. Han söker upp drabbade offer, han konfronterar därefter de mäktiga krafter som försatt offren i den fruktansvärda situationen och kräver en annan världsordning. Förutom den rekommenderade boken nedan ska även lyftas fram Det vi inte fick veta (2001), där ett antal av Pilgers artiklar samlats och utgetts.

John Pilgers publikationer i urval:

Den dolda dagordningen. Ordfront, 1999.

Det vi inte fick veta – artiklar 1998-2001. Ordfront, 2001.

Strangelove-effekten – eller Hur vi duperades till att acceptera ett nytt världskrig. Karneval, 2015.

Friheten får vänta. Ordfront, 2007.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.