200 författare – Karen Armstrong

Karen Armstrong, Storbritannien

Bok:              12 steg till ett liv i medkänsla. Bromberg, 2011.

I vår moderna livsstil har medkänslan satts på undantag. Men medkänslan är en lika medfödd egenskap som någonsin egoismen, och med målmedveten träning kan vi öka den, läser vi i boken 12 steg till ett liv i medkänsla av den brittiske religionshistorikern Karen Armstrong. Hon önskar en global gemenskap där alla folk kan leva tillsammans i ömsesidig respekt. I en sekulär tid när marknaden lovsjunger egoismen så måste våra religiösa och etiska traditioner möta denna utmaning och hylla medkänslan, menar Armstrong. Tillsammans med ledande tänkare från flera världsreligioner och större trosriktningar skapade Armstrong 2008 en ”Förklaring om medkänsla” som därefter har lanserats och spritts i världen, en tänkt motvikt till extremismens, intoleransens och hatets röster. Armstrong skriver:

I en tid då den gängse uppfattningen är att religioner står emot varandra skulle den också visa att vi trots betydande olikheter ändå är eniga i denna sak och att troende människor faktiskt kan överbrygga klyftan och arbeta tillsammans för rättvisa och fred.

Hur ska vi då förstå begreppet ”medkänsla”? Handlar det om att ”tycka synd om” eller om att ömka, beklaga? En mer relevant definition handlar istället enligt Armstrong om att erfara någonting tillsammans med en annan människa, att sätta sig in i en annan människas situation. I den gyllene regeln (som återkommer i alla religioner) bör vi ta reda på vad vi själva har ont av och sedan ovillkorligen vägra att tillfoga andra detta onda. Medkänsla kan därmed definieras som en principfast och konsekvent altruistisk hållning. Till skillnad från dem som ser på medkännande beteende som hycklande och beräknande och där människans sanna natur är egoism, menar Armstrong att medkänslan är en egenskap som går på djupet i människan.

I boken påpekar Armstrong att hon ofta får frågan: Hur börjar vi? Därför presenterar hon ett tolvstegsprogram där tankarna osökt går till Anonyma Alkoholisters tolv steg. Vi missbrukar vår egoism, anser Armstrong. Som missbrukare har vi blivit beroende av den energikick och njutning vi får av t ex triumfkänslan när vi besegrar en irriterande kollega. Liksom hos AA måste övningarna som lärs in på varje steg i det här programmet bli en del av ens eget liv. Det är ett fostrande program, ett program som försöker ta fram den medkänsla som finns som en möjlighet inom varje människa. Att läsa och bilda sig kring medkänsla är ett viktigt inslag i processen och bör bli en livslång bana, men vi gör inga framsteg förrän vi faktiskt förändrar vårt beteende, skriver Armstrong.

Försöket att bli en medkännande människa är ett livslångt projekt, inget som uppnås på en timme, en dag eller ett år. De tolv stegen handlar delvis om att känna sig själv, erkänna sina brister och växa som människa, men det handlar också om en växande omsorg om ”allt och alla”. Det är ingen liten uppgift och vi kommer ofta att misslyckas, men vi får inte ge upp, skriver Armstrong. När vi känner oss nedslagna av vår egen plåga och av eländet vi möter runtomkring oss borde vi uppfatta vår modfälldhet som en maning att anstränga oss mer. Vi är inte dömda att leva i elände, hat, girighet och avund, menar Armstrong. Hon hoppas med sin bok ha visat att medkänsla är möjlig och en oerhört stark kraft i önskan om en bättre värld. Med Förklaringen om medkänsla från 2008 bidrog hon starkt till att visa vad en global mänsklighet innerst inne vill ha – och då handlar det inte om pengar, makt eller status.

Karen Armstrongs publikationer i urval:

12 steg till ett liv i medkänsla. Bromberg, 2011.

Världsreligionernas födelse – tro, tradition, ursprung. Forum, 2007.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.