200 författare – Katrine Kielos

Katrine Kielos, Sverige

Bok:              Det enda könet – varför du är förförd av den ekonomiske mannen                            och hur det förstör ditt liv och världsekonomin. Albert Bonniers,                              2012.

Sedan ganska många år tillbaka vet vi att den berättelse som den moderna ekonomiska vetenskapen bygger på inte stämmer överens med verkligheten, skriver Katrine Kielos i boken Det enda könet. Denna berättelse handlar om vad en människa egentligen är, vår innersta natur och sanningen enligt modern ekonomisk vetenskap är att människan är en vinningslysten rationell skapelse – Homo economicus. En av Kielos främsta prestationer är att hon tydligt visar hur modern ekonomi är kopplad till patriarkatet som idé. Hur man än ser på marknaden bygger den alltid på en annan ekonomi, en ekonomi som vi sällan pratar om, nämligen den informella sektorn. Denna ekonomi räknas inte, är osynlig i den ekonomiska statistiken och självklart är det kvinnorna som utför dessa cykliska uppgifter (efter disken kommer ny middag och nya smutsiga tallrikar). Bakom teorin om Homo economicus – eller som Kielos kallar honom: den ekonomiske mannen – döljer sig en tro att det är EGOISMEN och den ekonomiska vinningen som är den drivkraft som håller samman hela samhället och svarar på den ekonomiska grundläggande frågan hur vi får vår middag till bordet i vår specialiserade samhällstyp. Men – visar Kielos – för att den ekonomiske mannen ska kunna vara egoistisk behövs en kvinna, en fru, mor eller syster som utför allt det där andra som inte ryms i ekonomin, d v s omsorg och markservice. Som Kielos skriver:

”Någon måste vara självuppoffrande, för att han ska vara självisk.”

Teorierna kring den ekonomiske mannen har ett ensidigt perspektiv. Han saknar helt djup, känslor, psykologi och komplexitet, och är att likna vid en simpel självisk miniräknare, en karikatyr. Ändå släpar vi runt på den här endimensionella pappfiguren i den moderna ekonomi som styr hela världen. Med Kielos ord: ”Vi kan kritisera den ekonomiske mannen hur mycket vi vill. Så länge vi inte förstår att han är en modell av kön, kommer vi aldrig att bli fria. Som samhälle kan vi efter tusentals år av kvinnoförtryck och dualism fullständigt identifiera oss med honom. Djupet i hans rädslor. Rädslan för svaghet, för naturen, för känslorna, för beroende, för det cykliska och för allt det vi inte förstår. Det är själva berättelsen om vårt samhälle. Den desperata flykten från delar av vår mänsklighet som vi vägrar kännas vid. Och ska vi fortsätta fly behöver vi den ekonomiske mannen. Mer än luften vi andas.”

Och vidare: ”Om vi verkligen hade velat bevara kärleken och omsorgen i samhället borde vi istället för att utesluta den ha försökt stötta den med pengar och resurser. Vi borde ha organiserat ekonomin runt det som var viktigt för människan. Men vi gjorde alltså tvärtom. Omdefinierade människan för att passa in i vår idé om ekonomin.”

Utifrån Wendy Brown menar Kielos att nyliberal ideologi INTE betraktar marknaden som något naturligt. Tvärtom försöker man konstruera den verklighet som den hävdar redan existerar med en mycket speciell politik som gynnar den ekonomiske mannen. Människans konkurrensbetonade natur måste uppmuntras och rentav tryckas in i oss med politiska medel. Nyliberalismen är – som Kielos skriver – så mycket mer än en ekonomisk teori. Eller som Margaret Thatcher uttryckte det: ”Ekonomi är metoden, målet är att förändra hjärtat och själen.” Åren under Thatcher och Reagan var – skriver Kielos – början på en av de största omfördelningarna i världshistorien, från de många till de få. Denna utveckling fortsätter idag, eftersom det finns en ekonomisk teori som kan rättfärdiga det, trots att vi någonstans vet att det är vansinne.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.