200 författare – Margrit Kennedy

Margrit Kennedy, Tyskland

Bok:              Ekonomi utan ränta och inflation – att skapa ett penningsystem                                som fungerar för alla. Korpen, 1988.

Den tyska ekologen och ekonomen Margrit Kennedy visar vilken destruktiv påverkan vår nuvarande globala ekonomi har på världen. Det är vårt självaste penningsystem, hävdar hon, som gör att penningvälståndets fördelning blir så orimlig som den är och förklarar hur det kan bli så sjuk snedfördelning av jordens resurser. Vill vi förändra situationen till det bättre krävs en ”radikalt” annorlunda ekonomi: hela vårt penningsystem är i grunden sjukt och behöver förändras.

Det nuvarande systemet är en ekonomi med ränta och inflation. Kennedy visar tydligt hur ett sådant penningsystem ofrånkomligen leder till en snedfördelning, där de redan kapitalstarka suger åt sig allt större koncentrationer av rikedom, medan en majoritet av människor får nöja sig med de brödsmulor som blir över. Hon gör bland annat en jämförelse mellan ränteutgifter och ränteinkomster för tio olika inkomstklasser och finner bland annat:

  • De redan kapitalstarka tjänar på systemet, medan de mindre bemedlade förlorar på det. De 10 % som tillhör de rikaste i respektive land berikar sig kopiöst på detta system, på de andras bekostnad.
  • Om vi delar upp ett lands befolkning (Kennedys undersökning gäller Västtyskland, men trenden är global) i en rikare hälft och en fattigare hälft ser vi att 4 % av pengarna (penningvälståndet) ägs av den fattigare hälften. 96 % ägs av den rikare hälften.
  • De riktigt stora förlorarna är Tredje världen, som betalar dubbelt så mycket i ränta till ”oss”, som de får i bistånd. De rika länderna tjänar totalt på systemet, de fattiga betalar. Kennedy skriver:

”Tredje världskriget är redan i full gång, ett ekonomiskt krig, ett icke deklarerat krig: ett krig med ockerräntor, skyhöga priser och ojämlika bytesförhållanden. Räntor som kontrolleras från en avlägsen plats har hittills dödat miljoner människor på en plundrad planet. De dör av svält, sjukdom, arbetslöshet och kriminalitet.”

De som tjänar på dagens system, genom räntan, kan på intet sätt anklagas för detta, eftersom de har handlat inom lagens gränser, skriver Kennedy. Men – frågar hon sig – frågan är nu om vi äntligen vill förstå den sociala orättvisa som vårt nuvarande penningsystem ger upphov till och förändra det, eller om vi istället vill vänta på ytterligare ekologiska och ekonomiska katastrofer, krig och blodiga revolutioner. Med dagens system ser vi en ökad arbetslöshet, utbredd fattigdom och marginalisering. Fattigdom radikaliserar och hos en massa där missnöjet gror finns risker för supernationalism och bruna rörelser.

Kennedy framhåller ett alternativ, ett penningsystem utan ränta och utan inflation, vilket skulle innebära stora möjligheter att lösa betydande delar av både ekologiska och sociala kriser/katastrofer. Vi måste försöka sammanföra dem som har kunskaper om hur en förändring kan ske med dem som har makt att förändra.

Margrit Kennedys publikationer i urval:

Ekonomi utan ränta och inflation – att skapa ett penningsystem                                som fungerar för alla. Korpen, 1988.

Pengar utan ränta och inflation – ett bytesmedel som tjänar alla. Korpen, 1993.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.