200 författare – Maria Modig

Maria Modig, Sverige

Bok:              Den nödvändiga olydnaden. Natur och kultur, 1984.

I samma ögonblick vi väljer att se, att inte blunda för, orättvisor och fel i omgivningen ”drabbas” man av lusten att förändra. Men de allra flesta människor ”lyder”, trots att de känner att det är fel att lyda i vissa situationer. Maria Modig beskriver i en tänkvärd bok varför människor lyder och vad som händer dem som trots allt visar civilkurage och är olydiga.

Författaren predikar givetvis inte för urskillningslös olydnad mot allting. För att ett komplext samhälle ska kunna bestå krävs lydnad inför den gemensamma moralen. Problemet uppstår när auktoriteten eller samhället i sin helhet handlar orätt. Då uppstår frågan om människan tar tillräckligt ansvar och vågar utmana auktoriteten eller om hon viker sig, förblir passiv och därmed accepterar/tillåter det orätta. Maria Modig undersöker Stanley Milgrams forskning kring lydnad och olydnad under 1960-talet (”Århundradets forskningsinsats”) och summerar hans slutsatser: de allra flesta ”vuxna” människor är beredda att gå nästan hur långt som helst på en överordnads befallning, även om det sker mot den egna viljan.

Det finns en lång rad faktorer som kan förklara varför de flesta lyder en destruktiv auktoritet. Vi värdesätter mänskliga dygder som lojalitet, pliktkänsla, disciplin och heder högt. Vi vill vara artiga. Det upplevs som besvärande att ta en konfrontation med auktoriteten. Vi vänjer oss, låter vanans makt styra över oss. Vi upplever ett förtryck ”uppifrån” och känner oss rädda för vad som ska hända oss om vi är olydiga. Vi vill passa in i den mänskliga gemenskapen och är rädda för ensamhet och bitterhet. Vi tilldelas en position inom den hierarkiska organisationen och får därmed utifrån formella rutiner en roll att spela, något som är svårt att överskrida eller utmana. Vi ser oss själva som en funktionär, som fått ett administrativt uppdrag att fullgöra och utifrån pliktkänsla vill vi ge ett intryck av duglighet. Det är alltså administrativa synpunkter, snarare än moraliska, som styr de flesta av oss.

Allt detta innebär att den lydige lämnar ifrån sig sitt ansvar. Följden blir underkastelse under en auktoritet. Här finner vi något riktigt skrämmande: människans förmåga att lämna ifrån sig sin mänsklighet eller sin värdighet. Det är denna ”förmåga” som möjliggör de riktigt stora mänskliga katastroferna, t ex Song My Lai (Vietnam) och Auschwitz. Människor saknar verktyg för att våga protestera och deltar istället för att motarbeta brutal exploatering.

Maria Modig ger oss även en del verktyg för att bättra oss. Hur kan vi få mod till klok olydnad utan att hamna utanför gemenskapen? Hon lyfter fram en typ av människa som är ”både och”, alltså som klarar av att leva integrerad i samhället men som samtidigt vågar ta rejäl strid för det som hon uppfattar som rätt och bekämpar det som hon uppfattar som fel. En sådan människa kallar hon för en integrerad outsider. Ett av dennes kännetecken är att vara dissident, vara oliktänkande. En viktig uppgift för den oliktänkande är att inta tvivlarens och motståndarens roll och därmed angripa den politiska makten. Hon eller han betraktar förhållanden mellan makt och underordning och tar som intellektuell på sig rollen som folkets företrädare och ser sig som en missionerande räddare. En annan roll för den oliktänkande är författarens roll, att iaktta och berätta vad hon/han ser. Men ur en personlig aspekt är det väsentligt för många att balansera sin ifrågasättande olydnadsroll med en viss nödvändig anpassning till omgivningen. Att vara integrerad outsider är att vara nöjd med både – och.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.