200 författare – Marilyn French

Marilyn French, USA

Bok:              Bortom makten – om kvinnor, män och moral. Legenda, 1986.

Många samhällstänkare, filosofer, författare m fl har försökt finna den djupaste orsaken till varför dagens värld ser ut som den gör, alltså den yttersta princip som styr samhället av idag. För mig tycks det som om ett antal feminister är de som har prickat rätt. Den som tydligast av alla visat på samhällets övergripande mål eller överordnade intresse är amerikanskan Marilyn French. Det är en patriarkal samhällsmoral som genomsyrar dagens värld, skriver French i boken Bortom makten.

Samhällsmoralen kan vi tänka oss som våra verkliga värderingar, som därmed styr vårt beteende, våra känslor och därmed den politik och det samhälle vi skapar. Den samhällsmoral som vi lever med idag har sin grundstomme i detta att behärska, ha kontroll över, ha makt över. French tränger ned i den västerländska kulturen och visar att den präglas av en dualitet, där människan står i motsättning till naturen och där mannen står i motsättning till kvinnan. Själva målet är att en viss grupp av människor ska ha kontroll över, makt över. Dualismen blir därför nödvändig då den möjliggör en skarp skiljelinje – motsatser – där vi kan hylla en del av mänskligheten. Endast så kan mannen upprätthålla sin ställning (sin bild) av överlägsenhet och förakta den svage.

Kombinationen hierarkiskt patriarkat och industrisamhället har gjort att en handfull män har makt att styra över hundratals miljoner människor i dagens värld. Allt färre får allt större makt över ett större antal verksamheter och samhället går mot en allt större centralisering av makten, allt mer institutionalisering och mot allt mer instrumentalism. Det finns därför realistiska grunder för den känsla som många av oss har att vi lever i en period där vi håller på att kasta oss mot världens undergång, skriver Marilyn French. Det läge världen för närvarande befinner sig i beror på en grundläggande destruktiv samhällsmoral, som innebär att vi alla – som lever i detta samhälle – genomsyras av den och på olika sätt därför bidrar till de sociala och ekologiska kriser och hot som vi lever med idag.

Men det finns ett radikalt alternativ till denna patriarkala samhällsmoral, menar French, nämligen feminismen. Feminismen representerar en förändring av den mänskliga moralen, d v s en grundläggande omprövning av våra värderingar. Vi bör betrakta den som en revolutionär moralisk rörelse med syfte att förändra samhället på djupet, där man byter ut ”ideal”, samhällets övergripande mål/princip. I en feministisk alternativ samhällsmoral skulle inte makten (behärskandet, dödandet, offret, lydnaden) dyrkas utan naturen (livet, fruktbarheten, uppfostran, omsorgen). Den enda verkliga revolutionen mot patriarkatet – skriver French – är den revolution som avlägsnar idén om makten från dess centrala position och ersätter den med idén om livsglädje.

Trots att den feministiska rörelsen uppnått mycket och sedan 1970-talet uppnått förbluffande förändringar där kvinnan inte längre med självklarhet betraktas som en varelse som ska passa upp, ser vi att de fattiga i världen fortfarande är kvinnor. Samhället har tagit till sig några få kvinnor som verkar passa dess syften, men kvinnorna I STORT har förblivit marginella (politiskt, ekonomiskt, i familjen).

Feminismen har hittills irriterat det patriarkaliska samhället – men så mycket mer är det inte, skriver French. Men revolutionen fortsätter, tyst, smygande. Det viktigaste är att erkänna att också vårt eget samhälle, vår egen livsstil bygger på herravälde och makt över. French är inte särskilt hoppfull att vi ska ta oss bortom makten på kort sikt, men manar oss att påverka och aktivt driva på den moraliska revolutionen.

Marilyn Frenchs publikationer i urval:

Bortom makten – om kvinnor, män och moral. Legenda, 1986.

Det eviga kriget mot kvinnan. Natur & Kultur, 1992.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.