200 författare – Mats Friberg

Mats Friberg, Sverige

Böcker: Antologitrilogi: Krisen – Rörelserna – Alternativen.

Akademilitteratur, 1983, 1986, 1986.

 

Den här trilogin – som jag här räknar som ett verk – visar på djupa samhällskriser som hänger ihop med den nuvarande samhällsformen och den lyfter fram visioner om ”bättre” alternativ. Den tongivande skribenten i denna trilogi är sociologen Mats Friberg, som i sina kapitel på ett enastående sätt lyfter fram det nuvarande samhällets kriser och avtagande legitimitet samt den ”nya” mentalitet som därmed växer fram och är en första förutsättning för en bättre värld.

Den västerländska civilisationen beskrivs som ett (sjukantigt) fängelse, som en ”järnbur” eller social maskin som vi själva skapat och som det är mycket svårt att bryta sig ur och leva utanför. De sju kanterna som bygger upp vårt eget fängelse är enligt Friberg patriarkalisk attityd, egocentricitet, vetenskaplig enögdhet, byråkratisk mentalitet, nationalism, storstadsmentalitet och kapitalistisk mentalitet.

I och med att legitimiteten avtar för denna samhällstyp (dominans – expansion – tillväxt – effektivitet) växer det fram folkliga rörelser och alternativ som representerar hoppet inför framtiden. Rörelsernas gemensamma bas är att krisen kräver bättre alternativ. Nya livsstilsalternativ utmanar den rådande ordningen och en ny mentalitet växer fram. Visioner och realistiska utopier tar ny form och vi ser att dessa alternativ innebär en lockelse, en dragning åt något annat, en längtan. Ett antal författare medverkar i antologin och ger röst åt dessa alternativ och rörelser. Kvinnorörelsen, fredsrörelsen, solidaritetsrörelser, miljörörelsen, decentraliseringsrörelser, andliga rörelser och hälsorörelsen visar sig ha mycket mer gemensamt än man i förstone kan ana. Den kontrapunkt som träder fram och utmanar ”det moderna” samhällets strömfåra är ett ekologiskt lokalsamhälle. Vad vi ser är en kollision mellan två värdesystem, en motsättning som delvis funnits i över 500 år men som blir allt mer tydlig i och med krisens ökade omfattning.

Det är en hoppfull bild som tränger fram, en bild av en ”motkultur”, förändringar som är på väg. Vi får utblickar mot en ny samhällsform, där väsentliga förslag arbetats fram kring vilka normer och grundprinciper ett fungerande framtidssamhälle skulle kunna baseras på. Den stora motsättningen är här inte höger – vänster utan främst de gröna rörelsernas friska utmaningar mot det sjuka nuvarande systemet.

Den andre redaktören och huvudskribenten i trilogin är norrmannen och fredsforskaren Johan Galtung. De två avsnitt som är mest tänkvärda från Galtung handlar dels om världen idag och fyra politiska rörelser (blå, röda, bruna samt inte minst gröna) där Galtung utifrån nuvarande blåa kurs frågar sig vilken färg framtidens politik kommer att ha samt dels om Norden utifrån ett historiskt och globalt perspektiv, där Norden inte minst placeras in i den västerländska kosmologin, som länder som fått rida på ”Västerlandets imperialistiska gris”.

Några av trilogins andra skribenter som bör framhållas är Hilkka Pietilä, Hildur Jackson och Björn Hettne, vars texter breddar och fördjupar bilden av krisen, rörelserna och alternativen ytterligare. En viktig gemensam poäng verkar vara att ett alternativt samhälle växer fram redan idag, parallellt med den nuvarande dominerande riktningen, vilket möjliggör att en mjuk övergång så småningom kunde förverkligas.

Mats Fribergs publikationer i urval:

Antologi, del 3 i sammanhängande verk: Alternativen. Akademilitteratur, 1986. (Rubrik: Utopin och den holistiska världsbilden.)

 Rörelserna. Akademilitteratur, 1986. (Rubrik 1: Försörjarnas protester och levnadskonstnärernas alternativ. Rubrik 2: De nya rörelserna och de gamla.)

 Krisen, Akademilitteratur, 1983 (Rubrik 1: Industrikris eller samhällskris? + Rubrik 2: Mot en civilisationskris?).

 Det hållbara samhället – kan det byggas underifrån? Liber, 2014.

Teori – konstruktion för sociologer. 1. Begreppslära.)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.