200 författare – Naomi Klein

Naomi Klein, Kanada, 1970-, Naomi Klein är en tongivande person i den globala rättviserörelsen, hon är en skribent, journalist och författare som bland annat granskat nyliberalismen och dess globala verkningar samt klimatfrågan.

Naomi Klein

Bok:              Nej är inte nog

Bok:              Chockdoktrinen – katastrofkapitalismens genombrott. Ordfront,                              2007.

Naomi Kleins bok tar sin början i mitten av 70-talet. Allt sedan Chile 1973 har en särskild politisk/ekonomisk vind svept över världen. Naomi Klein kallar vinden för chockdoktrinen, en speciell form av nyliberalism eller otyglad kapitalism, vars nestor var Milton Friedman vid Chicagouniversitetet och den har spridits över världen sedan dess av hans lärjungar, som ibland kallats ”Chicagopojkarna”.

Den otyglade kapitalismen hävdar (missionerar) nödvändigheten av tre faktorer i alla ekonomier: 1) privatisering (eliminering av den offentliga sfären)  2) avreglering (fullständig företagsfrihet)  3) stora nedskärningar i välfärdsstaten (minimala offentliga utgifter till allmän välfärd). Det man vill rensa bort är alla former av kollektivism, t ex fackföreningar och bönder som strävar efter jordreformer. Kollektiv trygghet ersätts därmed av sårbarhet och beroende. Kriget var inte mot marxismen, utan mot blandekonomier, skriver Klein. Europeisk socialdemokrati, keynesianismen i Nordamerika och de s k utvecklingsekonomierna i 3:e världen var ”fienden”, alltså demokratisk socialism, drömmen om ekonomisk jämlikhet.

Friedmans chockdoktrin säger i korta drag att för att man ska kunna införa sådan otyglad kapitalism över världen krävs olika typer av katastrofer (ingen vill ha den frivilligt). Den centrala tesen är att den otyglade kapitalismens segertåg över världen är samma sak som ”frihetens” segertåg. Men för att avlägsna ”politiska dödlägen som hindrar reformer” i olika stater är det endast en rejäl kris (verklig eller påhittad) som kan åstadkomma verklig och varaktig förändring. Vid kriser står inte människor och samhällen upp för de värden de normalt skulle försvara och då kan man med hjälp av lagstiftning åstadkomma permanenta reformer, alltså oåterkalleliga förändringar. Eller annorlunda uttryckt: riv ner hela bygget och bygg upp det igen – den här gången helt och hållet på våra villkor. Därför välkomnas kriser och katastrofer av chockdoktrinens anhängare. De riktigt stora vinnarna i detta spel är gigantiska företagskomplex (Klein kallar dem kapitalistiska katastrofkomplex, KKK), som tjänar ofattbara pengar på någon typ av verksamhet kring kriserna. En av orsakerna till att ”Chicagopojkarnas” modell fått så starkt fotfäste världen över är just denna enorma tillväxtekonomi, där vinsterna dock endast tillfaller en liten klick av mänskligheten.

Ur de fattiga ländernas perspektiv har de senaste fyra decennierna handlat om terror, en omstöpning av världen för att ytterligare flytta över resurser från de fattiga till de rika. Chile 1973 och södra Latinamerika blev ett första dödligt laboratorium. Detta äventyr borde ha avskräckt mänskligheten, men ideologin ställdes aldrig till svars för brotten som begicks, vilket innebar att nästa erövring blev möjlig och ett fortsatt krig mot allt som stod i vägen för den nya ordningen. Efter 70-talets militärjuntor tog ekonomisk skuld över som motor och IMF och Världsbanken med sina ”strukturanpassningskrav” omsatte Friedmans teorier i praktiken. Syd privatiserades genom förödmjukande ekonomiskt kaos och på 90-talet var ungefär 100 stater stadda i förändring, skriver Klein. Kina efter 1989, Sydostasien 1997 och Ryssland 1998 var några exempel på stater som ”räddade sitt land” genom att sälja ut det.

Boken är ett kusligt avslöjande om vår tids övergripande politiska system och de dominerande, sadistiska krafterna bakom. Klein ger sig ut på en geografisk sentida utforskning av världen och ser mönster som ökar läsarens förståelse av världen. Att nyliberaler försökt svartmåla boken gör den inte mindre trovärdig/intressant – tvärtom.

 Naomi Kleins publikationer i urval

Nej är inte nog – så står vi emot Trumps chockdoktrin och skapar en ny värld. Ordfront, 2017.

Chockdoktrinen – katastrofkapitalismens genombrott. Ordfront, 2007.

Det här förändrar allt – klimatet mot kapitalet. Ordfront, 2015.

No Logo – no space, no choice, no jobs, no logo: märkena, marknaden, motståndet. Ordfront, 2001.

Stängsel och öppningar – rapporter från globaliseringens frontlinjer. Ordfront, 2002.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.