200 författare – Nina Björk

Nina Björk

Bok:              Lyckliga i alla sina dagar – om pengars och människors värde.

                      Wahlström & Widstrand, 2012.

I Nina Björks bok Lyckliga i alla sina dagar konstateras att människan är en drömmande varelse, drömmen är en urkraft, något djupt mänskligt. Vad vi drömmer om beror på hur vårt samhälle är organiserat, men den börjar med ett missnöje, jag är inte nöjd, jag vill något annat. I den konsumismens kultur vi lever idag, ett samhälle genomsyrat av marknad, tävling och individualism, har begreppet drömmar kommit att betyda ”köp”. Vi drömmer om lyx, om efterlängtad lyx i vardagen, menar Björk och framhåller att det finns en dold pekpinne här: vi måste konsumera för att bidra till tillväxt = uppfylla våra medborgerliga plikter. För att hjulen ska rulla tillräckligt snabbt måste vi få alla att tröttna på det gamla, skapa en mänsklighet med glupande aptit. Vi måste lära oss att begära. Stat och kapital ror i samma båt och hjälps åt för att peppa oss med detta mål för ögonen. Planerat åldrande för produkter och varufiering (göra allt köp- och säljbart) bidrar till hög omsättning. Med våra mediers språkbruk är det inte organiserat slöseri utan ”ett sunt bidrag till ekonomin”.

Höjdpunkten i Lyckliga i alla sina dagar är kapitel 4, där Nina Björk följer valrörelsen 2010. Valet borde ytterst handla om vilket samhälle vi vill ha och vilken människosyn som ska prägla politiken. Centralt i valrörelsen blev istället en tävlan mellan (S) och högerblocket för att gynna den enskilda väljarens plånbok. ”Räkna ut din ekonomi med blått eller rödgrönt styre”. Enligt Nina Björk är Sverige därmed inte primärt ett samhälle, utan ett företag. Aktiebolaget Sverige, där det högsta syftet stavas VINST. Medborgarna i landet, eller delägarna i företaget, förväntades i valet agera i enlighet med det som gynnar den egna lilla firman, den egna plånboken. Det är egenintresset som förväntas resultera i en politisk röst, konstaterar Björk. Människan – det drömmande djuret – förväntades nu bara räkna/kalkylera, väljaren antogs vara en egoist, en opolitisk revisor vars stora ”politiska” intresse var att se om sitt eget hus. Valrörelsen 2010 var ett farväl till den politiska människan, skriver Björk. Farväl till hon som tänker gemensamt, kollektivt, solidariskt. (S)amtiden präglas av djup politisk uppgivenhet, utan visioner, utan tillstymmelse till utopi om något annorlunda, något bättre. Hon skriver: ”Så här är läget: luftföroreningarna ökar, dricksvatten förorenas, regnskogar förstörs, den biologiska mångfalden minskar, tusentals arter utrotas, jordens resurser utarmas, sopberg och kärnavfall ökar, de kemikaliska tillsatserna i maten ökar liksom gifterna vi lagrar i våra kroppar, grödor genmanipuleras, världen blir varmare och polarisarna smälter. Borde vi inte fråga oss: Vad fan ska vi göra? Borde vi inte förskräckas, inse att någonting är fundamentalt fel i vårt sätt att leva? Borde vi inte ställa oss väldigt öppna för grundläggande systemförändringar?”

Det finns ett enormt behov, en alternativ längtan i våra medvetanden, skriver Björk. Ett annat sätt att vara människa på, drömmar som inte handlar om individuell tillfredsställelse, utan om ett bättre samhälle. Vi vet att något saknas. Inte godheten hos människor, den finns, den ser vi varje dag. Inte kärlek, ingen motsäger sig kärlek, alla vill den, i detta finns ingen fiende. Inte tanken på rättvisa, som är fastslaget av FN, inskrivet i den svenska läroplanen för grundskolan, omhuldat av alla politiker, grunden för vår demokrati. Tanken finns där, men inte verkligheten. Det som saknas är ett system som i sina institutioner fångar upp och underhåller den godhet som människan bär på, som formar och puttar människan i denna riktning och inte i dess motsats.

Nina Björks publikationer i urval:

Lyckliga i alla sina dagar – om pengars och människors värde. Wahlström & Widstrand, 2012.

Drömmen om det röda – Rosa Luxemburg, socialism, språk och kärlek. Wahlström & Widstrand, 2016.

Under det rosa täcket – om kvinnlighetens vara och feministiska strategier. W&W, 1996.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.