200 författare – Ole Jensen

Ole Jensen, Danmark

Antologi: Ekosofi – helhetssyn på ekologisk grund. Jord-eco, 1983.

Nio författare (tyvärr enbart män) försöker i den här antologin ur ett så brett och djupt perspektiv som möjligt analysera det nutida samhället. Ett gemensamt konstaterande tycks vara att den nuvarande samhällsformen innebär ekologisk och social förödelse och de förklarar varför och skissar på möjliga alternativ ut ur kriserna och katastroferna.

Vissa nedslag handlar t ex om industritillväxtsamhällets exploaterande karaktär, om alternativrörelsernas historia, hierarkier och klasstrukturer, vetenskap och teknik, samhällets ”program” (grundkurs/huvudaxel), skapelsens helighet och vår (brist på) förundran inför den, alternativa kulturers sätt att se på och leva i världen samt mycket annat. Vill man förstå riskerna med den nuvarande samhällsutvecklingen och möjligheterna av olika alternativ är boken en guldgruva.

En av författarna, Ole Jensen, har ett bidrag som är briljant! Texten handlar om förundran, hur världens mirakler borde mana oss till en djupare vördnad, men hur det nuvarande sekulära samhällssystemet tvärt om innebär en objektifiering av skapelsen, vilken därmed blir möjlig att utnyttja för egen vinning (exploatera).

Bok:              I tillväxtens våld – ekologi och religion. Skeab/Verbum, 1979.

Det tänkande som först och främst genomsyrar den västerländska kulturen är en expansionsideologi, skriver teologiprofessorn Ole Jensen i boken I tillväxtens våld. Begrepp som ”framsteg”, ”utveckling” och ”tillväxt” står här i centrum och vi ser då att ett rationellt och effektivt utnyttjande av naturen samt ett kraftfullt arbete (med hjälp av avancerad teknik) är vad som svarar bäst mot expansionsideologin, som givetvis bygger upp en ekologisk obalans. Naturen är här ett medel för industritillväxt, där även människan reducerats till ett medel (eller en produktionsenhet) vilket för henne bygger upp en psykologisk obalans. Men samtidigt är människan själva målet, ett mål som innefattar kontroll över naturen samt strävan att behärska, tämja, underkuva och erövra.

Hos människan som sådan har detta lett till en erövrarmentalitet. Det innebär en hållning som blivit något av en nutida ”religion”. I denna ”religion” ser vi bland annat följande faktorer: en natursyn där det inte finns något gudomligt eller heligt i världen, en människosyn där det finns något i människan som höjer henne över allt annat skapat och där människans centrala roll är att kontrollera (”sköta”) skapelsen och en värdesyn där värde skapas enbart genom arbete. Det finns alltså inget värde, ingen mening, hos sådant som en annan kraft än människan skapat, mening och värde skapas genom kraftfull mänsklig handling, genom arbete, genom framsteg. Vi ser här en aktivitetsmani där vi är som handlingsbesatta arbetsasketer och där målet tycks vara materiellt välstånd och förbrukning. Ingenjörer möjliggör för oss konsumenter att frossa, där vi av ren egennytta överutnyttjar världen hänsynslöst och perverst. Det är något infantilt över detta, konstaterar Ole Jensen, där infantil kännetecknar den som har blivit vuxen i fråga om kropp och intellekt, men som har förblivit outvecklad i fråga om andra inre egenskaper, t ex sina känslor (inte minst medkänsla).

Den västerländska kulturen är dessutom intolerant, menar Jensen, eftersom den försöker förkväva allt annat tänkande på jorden. Expansionen kostar andra kulturformer livet och det som hänt exempelvis indianerna, eskimåerna och samerna de senaste århundradena är en del av den kulturimperialism som är typisk för Västerlandet. Vi rättfärdigar ofta vår kurs med argument som t ex: ”fortsatt ökning av välståndet hos oss hjälper u-länderna, möjliggör att u-länderna kan växa i takt med oss”. Men dessa vackra förklaringar är INTE orsakerna till vår fortsatta expansion, skriver Jensen. De är kamouflage, bortförklaring, förskönande av motiv. Den verkliga orsaken är hela vår inställning och tro, vår expansionsideologi, samt vårt ekonomiska system som är så inrättat att stora kriser uppstår om inte en ständig tillväxt sker.

Ska vi komma tillrätta med svårigheterna vi står inför krävs en helt annan inställning, en helt annan hållning, än den västerländska, anser Jensen. Hos indianerna hittar han bland annat en hållning som är knuten till ord som släktskap, harmoni och enhet. Erövrarmentaliteten behöver ersättas med sådant som förundran och vördnad inför världen. Det innebär att vi betraktar jorden som helig, att vi tar till oss en värdegrund, en moral, där det är skamligt, skändligt och helt enkelt ovärdigt att exploatera i den nuvarande riktningen.

Boken är också ett försök att visa att kristendomen, trots all rättfärdig kritik religionen får, rätt tolkad kan vara ett väsentligt svar på de kriser som människan står inför idag.

Ole Jensens publikationer i urval:

 Antologi: Ekosofi – helhetssyn på ekologisk grund. Jord-eco, 1983. (Rubrik:

I tillväxtens våld – ekologi och religion. Skeab/Verbum, 1979.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.