200 författare – Pål Steigan

Pål Steigan, Norge

Bok:              En gång skall jorden bliva vår – strategier för en ny värld. Leopard,                         2011.

Vi lever i de djupa krisernas tid, läser vi i boken En gång skall jorden bliva vår av norrmannen Pål Steigan. Stater hotas av konkurs och USA:s skuldsättning överträffar alla rekord. I fattiga länder förvärras fattigdomen av livsmedelskriser och ofattbart stor arbetslöshet. Klimatkrisen hotar mänsklighetens framtid.

Pål Steigan skriver i sin inledning att han har läst många prognoser kring världens tillstånd. Allting pekar – skriver han – på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt sammanbrott. Och ingen verkar ta det på allvar. Om det inte görs drastiska förändringar av det sätt på vilket världen sköts på ser det illa ut. Steigan skriver: “Vi kan ändra kursen. Men det blir knappast min generation som gör det. Min generation har svikit. Den har huggit för sig och finner ingen anledning att ändra sig.“

I sina analyser har Steigan använt sig av källor som var och en kan kontrollera samt siffror och prognoser som är erkända av forskarna och regeringar. Det är en trovärdig bok och en skrämmande bok om vart vi är på väg. Finanskrisen, girigheten och tillväxten analyseras och som ett resultat ser vi hur fattigdom, undernäring och arbetslöshet slår hårt mot periferin.

Steigan behandlar också maktförskjutningen från väst till öst och visar hur Kina seglar upp som en stor utmanare till USA som världens ledande ekonomiska makt. Den ekonomiska krisen i väst är djupgående, och det amerikanskcentrerade ekonomiska system som har präglat världen i mer än sextio år faller samman mitt för ögonen på oss. EU vacklar och många länder i väst är snart bara protektorat underställda Internationella Valutafonden och Världsbanken, menar Steigan.

Steigan försöker se världens kriser sammanhängande och knyter samman den ekonomiska krisen och maktförskjutningen mot öster med sju ekologiska kriser som hotar hela grundvalen för våra liv, nämligen klimatet, peak oil, hotad biologisk mångfald, kväve/fosfor-problematiken, färskvattenbristen, jordutarmningen/hotad matproduktion samt livet i världshaven. Inte alla kriser har gått lika långt, men några problem har nått den punkt där det kan tippa över, skriver Steigan, där system kan bryta samman och där det kan bli svårt eller omöjligt att återfå balansen. Liksom apokalypsens fyra ryttare för de med sig pest, krig, hungersnöd och död.

Pål Steigan gjorde sig känd i Norge under slutet av 60-talet och hela 70-talet som maoist. Han ser lösningen av världens kriser i kommunismen, men inte vilken kommunism som helst. Han delar in tidigare kommunistiska/socialistiska samhällsexperiment i fyra historiska skeden, där bland annat det fjärde skedet utgörs av de socialistiska staterna under 1900-talet, t ex Sovjet, Kina och Kuba.

Lösningen är ett femte skede av kommunism, föreslår Steigan. Det är en ny version som behåller det bästa hos föregångarna, men gör sig av med många av deras fel. Så som Steigan tänker sig denna nya kommunism så är det inte en enda ren och rak linje. Den kommer att vara ”ett kaotiskt buskage av initiativ, omskrivningar, nyskrivningar och experimenterande”. Det brådskar verkligen med alternativ, menar Steigan. Kapitalismen har misslyckats och kapitalackumulationen har nått en punkt där den inte kan fortsätta utan att förstöra den mänskliga civilisationen och mänsklighetens livsgrundval. Det är inte något som kommer i en avlägsen framtid. Det händer nu.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.