200 författare – Peter Singer

Peter Singer, Australien

Bok:              Hur ska vi leva? – etik i egennyttans tid. Natur och Kultur, 1997.

Djurrättsfilosofen Peter Singer visar skickligt i boken Hur ska vi leva? att dagens dominerande politiska och ekonomiska modell tillåter, och rentav uppmuntrar, medborgarna att göra tillfredsställandet av egennyttan till det viktigaste målet i livet. Den anda som släppts lös av kapitalismen och den fria marknaden är en uppmuntran av ohöljd egoism, något som trubbat av vår känsla för att tillhöra en samhällsgemenskap, konstaterar Singer. Traditionella samhällsformer där familje- och samhällsband knutit samman folk och bildat en viktig etisk bakgrund till vad varje individ gör försvinner alltmer. Dessa tidigare starka moralnät byggdes upp av djupa sociala bindningar, emotionell värme mellan samhällsmedlemmarna, stöd till dem som råkade illa ut samt diverse gemensamma ceremonier, traditioner, myter och ideologier som höll ihop samhället.

I dagens samhälle (med USA som ledfyr) ser vi ett allt svagare moralnät och därmed ökad brottslighet, ökat drog- och alkoholmissbruk, fler självmord, mer våldsamheter i hemmen och fler mentala störningar. Det enda viktiga för nutidsmänniskan i detta samhälle är: Vad får JAG ut av det här? Hänsyn till det allmännas bästa upplevs som ovidkommande. Alla misstror alla och världen hamnar som i ett belägringstillstånd där de rika och mäktiga bygger hem som fästningar för att hålla det fattiga slöddret borta.

De mest utmärkande dragen hos ett samhälle där egennyttan är norm är girighet på toppen, fattigdom (t ex slum, tiggare) på botten samt ekologisk exploatering. Peter Singer fångar pricksäkert hur sjuk vår nuvarande värld är, hur vår självaste samhällsform är den djupa orsaken till de kriser och katastrofer vi står mitt uppe i och/eller inför. Vi får helt uppenbart – med Singers ord – en förödd värld med nuvarande riktning.

Men det finns ett personligt och samhälleligt alternativ till egennyttan, visar Singer. Detta alternativ är etiken. Ett etiskt liv är ett liv där vi identifierar oss själva med andra människor och större mål, varvid våra egna liv får ökad mening, till skillnad från det egennyttiga livet som är ett liv utan någon mening bortom den egna njutningen eller den individuella tillfredsställelsen. Vad gör livet värt att leva, frågar sig Singer. Slutsatsen är att det vanliga egennyttiga strävandet är både individuellt och kollektivt självdestruktivt. Solidaritet och omsorg är ”lösningen”, endast de som handlar ”rätt” kan bli verkligt lyckliga. På frågan varför man bör agera moraliskt eller etiskt, menar Singer att de människor som har valt att leva ett etiskt liv och som lyckats påverka omvärlden har gett sina egna liv en rikare, mer tillfredsställande mening, en mening som många oroar sig för att aldrig finna. Som en följd av engagemanget har deras liv blivit mer innehållsrikt och spännande än innan de gjorde sitt val.

Vi gör många val här i livet. Men ett val – valet mellan egennyttan och en medveten etik – är avgörande för om vi kommer att leva ett ”bra” (lyckligt) liv, om vi kommer att leva som en ”god” människa, om vi kommer att bidra till byggandet av en bättre värld, enligt Peter Singer. Han kallar det för ett ”ultimativt” val.

I och med att det nuvarande samhället alltmer framstår som ohållbart och sjukdomsframkallande förändras vår syn av ”det goda livet”. Både situationen i världen och den meningslöshet som präglar känslolivet hos många nutidsmänniskor motiverar att vi ger en etisk livsstil största möjliga chans.

 Peter Singers publikationer i urval:

Hur ska vi leva? – etik i egennyttans tid. Natur och Kultur, 1997.

Det liv du kan rädda – agera nu och stoppa fattigdomen. Fri Tanke, 2009.

En värld – globaliseringens etik. Thales, 2003.

Djurens frigörelse. Nya Doxa, 1992.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.