200 författare – Riane Eisler

Riane Eisler, USA

Bok:              Bägaren & svärdet. Friare liv, 2005.

Riane Eislers bok Bägaren & svärdet kan med fördel läsas tillsammans med Bortom makten av Marilyn French, de kompletterar och förstärker varandra föredömligt.

Dagens samhälle är ett patriarkaliskt samhälle baserat på makt och krig. Denna samhällstyp vill Riane Eisler likna vid ett svärd, en symbol för våld och hierarkiska härskarsystem. Hon ser en gemensam faktor hos alla de män som genom historien störtat världen i krig, nämligen att förknippa manlighet (maskulinitet) med våld, vilket krävs om ett system med våldsbaserad rangordning ska kunna bibehållas.

Men Eislers bok tar oss även med långt tillbaka i historien. Med hjälp av arkeologiska kunskaper visar hon hur kulturer och samhällen har levt efter helt andra principer. Hon kallar dem för partnerskapssamhällen och liknar detta samhälle vid en bägare, en symbol för givande (inte minst livgivande), samarbete och partnerskap. Vi får en kraftfull argumentation för att ett samhälle baserat på svärdets filosofi och manligt våld ingalunda är en naturnödvändighet, men att vi inte känner till annat, eftersom detta system dominerar globalt i dagens värld (och gjort så länge).

Eisler beskriver en historisk epok då samhällen baserade på bägarens filosofi gick under till förmån för samhällen baserade på svärdets filosofi. Men under 1800-talet svarade feminismen för ett frontalangrepp mot det rådande systemet och dess ideologiska kärna, ett angrepp som fortsätter idag och eventuellt möjliggör en ”tillbakagång” till en samhällstyp baserad på bägarens filosofi. Eisler belyser inte minst detta hur en kulturell transformation, alltså en övergång, från svärdets samhällsform till bägarens samhällsform skulle kunna bli möjlig. Aldrig förr har den rådande ordningen utmanats så av alternativa rörelser med feminismen som gemensam grund, hävdar Eisler. Hon skriver:

”Från alla håll får vi signaler på fara: en feedback som säger att vårt globala system börjar bryta samman.  […]

Oron i vår moderna tid, en tid av teknologisk förändring utan motstycke, ger oss en chans till social förändring – och möjligen också till en fundamental samhällsomvandling. […]

En hel del har skrivits om en ”Ny Tidsålder”, en kraftfull kulturell omvandling som saknar motstycke. Men vad betyder det i praktiken? […]

Är ett skifte från ett system som leder till ständiga krig, social orättvisa och ekologisk obalans, till ett med fred, social rättvisa och ekologisk balans en realistisk möjlighet?”

I en sådan partnerskapsframtid ser Eisler framför sig en ny bild av verkligheten, en mentalitet där härskarmodellen försvinner till förmån för just partnerskap, en ny vetenskap, en ny andlighet, en ny politik och en ny ekonomi. Bägarens samhälle erbjuder oss ett fungerande alternativ, är hennes budskap. Men då krävs en moralisk och politisk agenda från både de personliga och politiska sfärerna. Vi kan inte rasera toppen av den maktutövande pyramiden om vi inte prioriterar att förändra de fundament som pyramiden vilar på och fortsätter växa från.

Eislers bok har i många kretsar blivit kultförklarad. Den gläntar på dörren till andra kulturer, andra samhällen, utforskar vårt förflutna och ger nya perspektiv på vår möjliga framtid. Budskapet att vi faktiskt kan lägga grunden till en fredlig, rättvis och hållbar utveckling över hela världen lockar!

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.