200 författare – Richard Wilkinson

Richard Wilkinson, USA (+ Kate Pickett, USA)

Bok:              Jämlikhetsanden – därför är mer jämlika samhällen nästan alltid                              bättre samhällen. Karneval, 2010.

Det har i alla tider funnits människor som intuitivt känt att ojämlikhet är socialt nedbrytande i ett samhälle. Med alltmer tillgängliga data och jämförbara internationella uppgifter var tiden mogen att också lyfta fram mätbara effekter av den idag snedfördelade världen. Forskarna Richard Wilkinson och Kate Pickett har en sammanlagd forskningsperiod på 50 år bakom sig och har ägnat dessa år åt att försöka förstå orsaker till ”ojämlikhet i hälsa” i moderna samhällen.

I boken Jämlikhetsanden presenteras en omfattande forskning och statistik för att mäta effekter av jämlika/ojämlika samhällen. Slutsatsen är entydig: skadeverkningarna av ojämlikhet är ENORMA, författarna finner att det rent av är en avgörande faktor bakom en rad centrala sociala och hälsorelaterade problem. Politikens mest väsentliga uppgift – skriver de – blir därmed att sträva efter att minska ojämlikheten.

Forskningen spänner inte över ett litet område. I Jämlikhetsanden avhandlas bland annat samhällsförtroende/sociala relationer, psykisk hälsa/drogmissbruk, fysisk hälsa/ förväntad livslängd, fetma/inkomstklyftor, framsteg/utbildning, tonårsfödslar/fattig-dom, våld/vinna respekt, fängelse/straff och social rörlighet/olika möjligheter. Vi läser: ”Vare sig vi studerar hälsa, lycka eller andra mått på välbefinnande blir bilden samstämmig. I fattigare länder fortsätter ekonomisk utveckling att vara mycket viktig för människors välmåga…” Men i de länder som uppnått vissa grundläggande behov: ”… betyder ytterligare inkomsthöjningar allt mindre.”

Hur kan det komma sig att det finns så mycket psykiskt och emotionellt lidande trots att vi uppnått en nivå av välstånd och bekvämlighet som saknar motstycke i den mänskliga historien? Rapporter har visat att det finns en djup ambivalens till rikedom och materiella tillgångar. Ett stort flertal vill – någonstans inom sig – att samhället ska ändra kurs från girighet och överflöd till en livsstil som är mer inriktad på värderingar, gemenskap och familj. När folk har samlats i fokusgrupper för att diskutera dessa frågor har de blivit positivt överraskade och entusiastiska när de upptäckt att deras värderingar inte bara är något ”privat” utan åsikter som delas av många. Kontrasten mellan materiell framgång och socialt misslyckande i många rika länder är en viktig vägvisare, menar Wilkinson och Pickett. Den låter förstå att om vi i de rika länderna ska uppnå ytterligare förbättringar av verklig livskvalitet krävs en förskjutning av vår uppmärksamhet från materiell standard och ekonomisk tillväxt till metoder som gynnar psykiskt och socialt välbefinnande i hela samhället. Dessa frågor ingår dock inte längre i politikens huvudfåra och det görs inga försök att erbjuda en gemensam vision som kunde ge inspiration till att skapa ett bättre samhälle.

Wilkinson och Picketts forskning ligger inom ett område där det finns ett överflöd av individuella åsikter och starka etablerade intressen. Inte desto mindre hävdar de att om den teori och de belägg som presenteras i boken är korrekta visar de hur man väsentligt kan förbättra livskvaliteten för det stora flertalet av befolkningen. Men om det inte är möjligt att förändra majoritetens syn på det samhälle vi lever i kommer teorin att vara dödfödd. Den allmänna opinionen kommer att ge sitt stöd till de nödvändiga politiska förändringarna först om vissa perspektiv tränger in i det allmänna medvetandet. Författarna vill därför sprida kunskap om det bevismaterial som presenteras i boken och därmed antyda att det finns ett alternativ för oss alla.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.