200 författare – Sigmund Kvalöy Setreng

Sigmund Kvalöy Setreng har ett bidrag i antologin Ekosofi – helhetssyn på ekologisk grund. Jord-Eco, 1983. Hans avsnitt heter ”Ekopolitik och ekofilosofi: tanke och handling som svar på hotet om ekologisk katastrof”.

Krisernas egentliga orsak är industritillväxtsamhället (ITS), skriver Kvalöy. Denna samhällsform kännetecknas bland annat av accelererande tillväxt i användandet av industriella metoder och i framställningen av industriprodukter. Tillväxten drivs framåt av konkurrens, där detta att avstå från konkurrens innebär att avstå från överlevnadsmöjlighet. Konkurrensmentalitet präglar människan i ITS och tränas in från den tidigaste barndomen. Alltmer avancerad teknologi sammankopplat med konkurrenstrycket innebär att antalet sätt och variationen i sätt att utnyttja natur och människor ökar i växande hastighet, vilket innebär att det totala trycket mot ekosystemet ökar.

Som en kontrast till ITS lyfter Kvalöy fram livsnödvändighetssamhället (LNS), en grupp samhällsformer som bär inom sig en viss grundförutsättning för varaktig ekologisk och social jämvikt. Basen här är produktion av livsnödvändigheter, t ex mat.

Den ekosociala krisen är på väg att skapa hårda naturvillkor i global omfattning. Det innebär att det som ”primitiva kulturer” fått kämpa med länge snart nog kommer att gälla också för ”oss”. Det är absolut nödvändigt med ett brett uppvaknande av ITS exploaterande konsekvenser och en politisk strid för att skydda ekosystem, människogrupper o s v. En konfrontation med ITS maktorgan är nödvändig för att skapa verkliga lösningar på kriserna. Detta kan ske om små arbetsgrupper bygger upp ett bestående kontaktnät och gör detta oberoende av officiella kanaler och gamla institutionella arrangemang. Målet borde vara den mänskliga basen för ett liv i meningsfullt växande, för ett levande folkstyre och för ett återställande av ekologisk jämvikt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.