200 författare – Susan George

Susan George, Frankrike/Storbritannien

Bok:              Deras kris, våra lösningar. Karneval, 2012.

På baksidan av boken Deras kris, våra lösningar av den brittiske ekonomiforskaren och förkämpen för global social rättvisa Susan George läser vi:

   ”Först den dåliga nyheten. Den kris som våra samhällen befinner sig i är långt större än vad de flesta av oss anar. […] Det är en kris med många ansikten. En ekonomisk kris – som fråntar miljontals människor deras möjlighet att försörja sig, och förvägrar många mat och vatten. En social kris – med en ökande fattigdom och ojämlikhet, som kan medföra att våra samhällen bryts sönder i konflikter och krig. En ekologisk kris – som håller på att förvandla vår planet till en soptipp och till och med hotar människans hela livsmiljö.

 Sedan den goda nyheten. Krisen är inte ofrånkomlig. Vi skulle kunna leva i en ren och rik värld där alla har ett drägligt och värdigt liv. Världen har aldrig varit så rik, och vi har till vårt förfogande all den kunskap och de verktyg som behövs. Hindren är inte tekniska, praktiska eller finansiella – utan politiska, intellektuella och ideologiska.”

Vi lever i ett fängelse, skriver George, som kan beskrivas med en serie av hierarkiskt ordnade cirklar inneslutna i varandra, där den yttersta och viktigaste är ”finansväsendet”, närmast innanför kommer ”ekonomin”, därefter ”samhället” och slutligen, längst in och således den som är av minst betydelse, ”planeten jorden”. Så ser dagens ordning ut. Enligt George är vår kolossala, gemensamma uppgift att kasta om ordningen mellan dessa cirklar så att förhållandet blir det rakt motsatta. Vår vackra, ändliga planet borde vara den yttersta cirkeln, då jordens tillstånd är avgörande för livet självt och alla de andra cirklarna. Närmast innanför bör det mänskliga samhället befinna sig, begränsat av den yttersta cirkeln, men i övrigt öppet för att med demokratisk metod välja den sociala ordning som bäst passar medlemmarnas behov. Den tredje, ekonomiska, cirkeln bör utgöra endast EN aspekt av samhällslivet med uppgiften att sörja för produktion och fördelning av samhällets medel, medan den inre cirkeln, finanssfären, bör utgöra ett bland många verktyg i ekonomins tjänst.

Georges andra liknelse i dagens värld handlar om murar i det fängelse som stänger in hela världen. Den första muren är finansiell och ekonomisk, den andra muren är byggd av långvarig och ökande fattigdom och ojämlikhet i både nord och syd. Den tredje muren består av den minskande tillgången till vad som krävs för att täcka livsviktiga mänskliga behov, i första hand mat och vatten. Den fjärde muren handlar om konflikter i en värld där de rika vill ha tillgång till allt mer och de fattiga vill överleva.

I ett sådant system slås hundratals miljoner människor ut därför att de inte är ”tillräckligt produktiva” eller ”kostar för mycket”. Hundratals miljoner fler producerar och konsumerar så lite att de är till föga eller ingen nytta på den kapitalistiska marknaden. De rika låter dem gärna ruttna bort, bara de accepterar att göra det i tysthet. Men om de protesterar tar man i med hårdhandskarna.

Våra samhällen är finansiellt, ekonomiskt, socialt och ekologiskt uttänjda till bristningsgränsen och vi har inga stötdämpare, skriver George.   Hon vill med sin bok beskriva murarna och spåra flyktvägar ut ur det fängelse där vi nu hålls inom lås och bom. Samhället kan nå en kritisk punkt, som radikalt ändrar dess egenskaper när ett enda till synes obetydligt element tillfogas vid någon oförutsägbar punkt i dess utveckling. Många aktivister vill åstadkomma en rättvisare värld och ett stort antal skenbart isolerade aktiviteter kan med tiden forma en kritisk massa.

Susan Georges publikationer i urval:

Deras kris, våra lösningar. Karneval, 2012.

WTO bakom fasaden. Ordfront, 2001.

Skuldbumerangen – hur Tredje världens skulder skadar även oss. Tranan, 1994.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.