200 författare – Vandana Shiva

Vandana Shiva, Indien

Vandana Shiva, Indien, 1952-, ekofeminist, aktivist i globala rättviserörelsen, fysiker, ekolog, filosof och författare – se bland annat egna böckerna ”Krig om vattnet” och ”Skydda eller skövla?”.

Vandana Shiva

Bok:              Krig om vattnet – plundring och profit. Ordfront, 2003.

De flesta av mina litteraturtips är författade av västerländska författare. Det är ovanligt att riktigt läsvärda böcker av människor i periferin blir översatta. Därför är det ytterst angeläget att lyfta fram sådana exempel, inte minst Vandana Shivas bok Krig om vattnet. Vandana Shiva är feminist, ekolog och kärnfysiker. I sitt hemland Indien har hon fått se den exploatering som följer av den nuvarande världsordningen på nära håll. Få människor beskriver bättre vilka fruktansvärda konsekvenser, vilket enormt lidande som blir resultatet av en globaliserad, nyliberal värld där storföretagen får husera fritt. Sjuka institutioner som WTO, IMF, Världsbanken och G7 trycker på för att låta transnationella företag privatisera vatten och andra livsnödvändiga allmänningar som odlingsmark och mat. Starka, mäktiga krafter kan ockra oerhörda vinster, samtidigt som de fattigaste lider och dör, inte minst just därför.

Dagens globalisering är en sorts fascism, skriver Shiva, inte minst en ekonomisk fascism där 1/5 av världens befolkning använder 4/5 av jordens resurser och där 4/5 av världsbefolkningen avhänds sin rättmätiga del av resurserna. Storföretagen – inte minst jättelika gruvbolag – plundrar hundratals byar i Indien på deras försörjningsbas. 50 miljoner indier har de senaste 40 åren fördrivits från sina hem på grund av dammbyggen, vilket givetvis innebär bittra strider mellan svältande invånare och företag. 50 miljoner!!!

Vandana Shiva kallar det ”storföretagsterrorism”. Terrorister – skriver hon – är alltså inte bara sådana som gömmer sig i Afghanistans grottor, utan också män som gömmer sig i storföretagens styrelserum och i institutioner som WTO, IMF och Världsbanken. WTO har av många ”döpts om” till World Terrorist Organization, eftersom deras regler innebär att miljoner människor förvägras rätten till ett hållbart livsuppehälle.

Vatten är källan till kultur, livets grund. För många indier (och andra) är vatten heligt. Det är en plikt mot livet att utveckla vattenvårdande teknologier, att distribuera vatten till alla och envar. Men i storföretagens värld är ingenting heligt. Vatten som handelsvara innebär möjligheter till profit på vattnet. Ekonomiska giganter investerar i kapitalintensiva anläggningar och lägger därmed under sig vatten och andra – tidigare – allmänningar, utan hänsyn till andras behov eller till vattensystemens begränsningar.

Inte minst Vandana Shivas ekologiska kunskaper imponerar. Idag råder en akut vattenbrist i stora delar av världen, skriver hon och visar att rent vatten alltmer blir en bristvara i världen. Region efter region, land efter land, förvandlas från vattenrika till områden med vattennöd. Girighet och oaktsamma teknologier innebär större uttag än naturen kan hinna fylla på och rena. Vattenkrisen är – skriver hon – den mest genomgripande och allvarliga ekologiska förödelse som jorden varit utsatt för. Priset betalar främst världens fattiga och maktlösa massor i och med uttorkning och svält.

Det skulle gå att lösa de här kriserna, hävdar Vandana Shiva. Hon visar att kollektiva rättigheter och kollektivt ansvar i många kulturer inneburit en hållbar förbrukningsnivå och en rättvis fördelning av resurser. Traditionella kulturer och lokala gemenskaper har varit mästare på att utveckla t ex vattenvårdande teknologier och därmed mästare på att förvandla knapphet till myckenhet. I en värld där livets nödvändigheter betraktades som allmänningar istället för möjligheter till profit skulle det vara möjligt att hitta de ekologiska lösningar som krävs för att lösa våra gigantiska svårigheter och bygga fredskulturer.

Vandana Shovas publikationer i urval:

Krig om vattnet – plundring och profit. Ordfront, 2003.

Skydda eller skövla? – patent, etik och nykolonialism. Ordfront, 2003.

Kvinnor, ekologi och utveckling – en sammanfattning av Vandana Shivas bok Staying alive: women, ecology and development. Kyrkornas u-forum, 1993.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.