200 författare – Viviane Forrester

Viviane Forrester, Frankrike

Bok:              Den ekonomiska terrorn. Norstedt, 1998.

Hela vårt samhällssystem bygger på att människor arbetar för att kunna försörja sig. Forrester visar emellertid med uppenbar logik och knivskarpa formuleringar att arbete som sådant blir allt mer ”onödigt” i den nuvarande ekonomin. Eller annorlunda uttryckt: den nuvarande ekonomin och dess globala logik behöver inte längre alla medborgare. Detta handlar alltså inte om någon kortvarig konjunktursvängning, utan är något vi får leva med framöver om vi accepterar det nuvarande systemet. Politiker och debattörer föreslår då och då skenåtgärder, men det handlar om tomma fraser så länge den globala logiken kvarstår.

Miljontals människor blir därmed överflödiga, skriver Forrester. Eftersom ingen systemkritik tränger fram på bred front läggs skulden på individen. Detta leder till att de marginaliserade människorna känner sig (och uppfattas av omgivningen som) ansvariga för sin egen situation och förebrår sig själva för olika slags brister (begåvning/vilja). Därmed känner de sig ovärdiga samhället och upplever att de lever mindervärdiga och eländiga liv. Det är en grym förnedring av förfärliga mängder människor och ett uttryck för samhälleligt förakt mot dessa människors ”svaghet”. Ett nyckelord är skam.

Ingenting kan som skammen förlama en människa, visar Forrester. Skammen är därför något maktens män vill ha till hands och kunna sätta in, det gör det möjligt för dem att härska utan att möta något motstånd och att överskrida lagens gränser utan att möta några protester. Den förhindrar konfrontation och en stark opposition.

Den här boken visar hur det nuvarande, globala, ekonomiska systemet skapar förlorare, marginaliserade människor, överflödiga människor. Det rör sig om miljontals människor som bor i förfallna kvarter (slum), som är utestängda från arbetsmarknaden, som är kroniskt fattiga, som tvingas välja bort kultur, intellekt och kanske skolgång för barnen, som hamnar i brottsliga kretsar (råhet, droger o s v) och som ständigt känner sig hotade av polisväsendet och bestraffning (t ex fängelse). Med dagens system är det inte välfärd som globaliseras, utan misär och marginalisering, skriver Forrester. Hon kräver en ny ordning, där försörjning och värdighet inte är kopplade till jakten på något som inte finns.

Är det rimligt att kräva att något som inte finns (arbete) ska vara ett nödvändigt överlevnadsvillkor, frågar hon sig och skriver vidare angående detta sjuka system:

”Icke desto mindre envisas alla med att föreviga detta fiasko.”

En bok som på ett otäckt sätt bekräftar Forresters mörka bilder av en överflödig mänsklig massa är Mike Davis bok Slum – världens storstäder (Arkiv, 2007). Av världens drygt sex miljarder människor bor över en miljard i slum, skriver Davis. Detta är en överflödig ”massa”, permanenta förlorare i vår globala ekonomi, vårt alltmer monopoliserade samhällssystem. Det värsta, påpekar Davis, är att det inte finns någon seriös plan, inte ens ett scenario, för hur denna enorma massa ska kunna infogas i den nuvarande världsekonomin. Forresters bok visar på ett briljant sätt hur dagens ekonomiska system är den stora orsaken till att fler och fler hamnar utanför och inte minst därför mår så dåligt i dagens samhälle.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.